«Tettstedet Molde strekker seg i et belte langs fjorden, mellom Kvam og Bolsønes, med sentrum rett vest for Moldeelvas utløp. Byen har et lite, konsentrert sentrum, omkranset av en lav og sydvendt bebyggelse. Nye boligfelt og fornying har gradvis gitt høyere tetthet i sentrumsnære boligområder …» Dette er en beskrivelse vi kjenner. Får utbyggerne det slik de vil, vil denne beskrivelse av Molde måtte endres radikalt!

Tradisjonelt har utbyggere i Molde prioritert gode allmenninger, med siktlinjer nord/syd. Slike siktlinjer har ikke vært nedfelt i noe lov eller forskrift. Det har vært en selvfølge, og har gitt byen særpreg. Husene ligger som i et amfi i fjellsiden, som óg har bidratt til å gi god innsikt til byen fra sjøen, og god utsikt mot havet og Romsdalsalpene. Dette er unikt for Molde by!

Vi trenger et attraktivt og levende sentrum! Mennesker som bor, spiser, handler og oppholder seg i sentrum er helt avgjørende for at Molde skal være en attraktiv by for kommunens og regionens innbyggere. Vi trenger fortetning av sentrum for å kunne utvikle kostnadseffektive områder og et attraktivt sentrum. Den nye sjøfronten er eksempel på god, visuell flott byutvikling.

Nå har vi store økonomiske krefter som vil bryte sedvane, og som vil rokke ved bildet mange har av byen. Det at det ikke er ulovlig å bryte sedvaner, normer og skikk, gjør at disse kreftene kan bryte seg frem ved politisk press og finurlige vedtak. Vanlige folk klarer ikke å følge med på dette løpet!

Alle skjønner at man i en by må tillate å røre ved, som her, strandsonen. Det også alle skjønner, er at man være varsom og tenke seg godt om før man gjør for drastiske valg. Kan vi ikke klare kravene til fortetning med bygg på tre til fem etasjer i strandsonen, foran byen, istedenfor åtte?

Vi har noen høyhus i Molde. Den mest kjente blokka er vel Hatleliblokka, rett sør for sentrum. Vi har også noen bygg vi har arvet etter skipsverftperioden, som Mølla, Moldehallen på Bolsønes og Brunvollkvartalet. Men bebyggelsen i tettstedet Molde er jevnt over ikke høyere enn tre etasjer fra bakkeplan, på nord-siden av husene. Ta dere en tur og se!

Flere søknader om høyhus i strandsonen kommer, foran hele byen! Ønsket høyde på høyhusene i eksempelvis Grandfjæra er nesten 30 m. Dette er høyere enn ny-sykehuset på Hjelset, og like høyt som Hatleliblokka. Ser du for deg dette planlagte komplekset fra storkaia i sentrum av Molde, vil det ruve like mye i terrenget som Hatleliblokka, om du snudde blokka i lengderetning nord/syd, og plasserte den i fjærsteinene øst for bilene i fergekøen.

Planene som foreligger for åtte etasjers høyhus i strandsonen, midt i byen er på villspor! Strandsonen ødelegger man bare én gang! Innsikten til byen, og utsikten til sjøen og fjellene stenger man bare én gang! Politikerne i Molde må si ifra om at planene som foreligger er ute av proporsjoner, og at man må bygge etter gjeldende prinsipp – i et moderne perspektiv!

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal