Sist uke gikk statsminister Jonas Gahr Støre ut med en offentlig beklagelse til skeive. Beklagelsen kom i samband med at det i år er 50 år siden Stortinget avskaffet paragrafen i straffeloven som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn. 119 personer ble i perioden 1902–1950 kriminalisert og straffet for kjærlighetslivet sitt. Den tydelige beklagelsen fra regjeringa er både riktig og viktig. Mange mennesker har unødig måtte kjenne på både skam og fordømmelse.

Det er viktig at regjeringa kommer med en tydelig beklagelse. I dag vet vi at voksne mennesker ikke skal straffes for sitt kjærlighetsliv. Kriminaliseringa har satt varige spor. Både for de som levde da homofili fortsatt var straffbart, men også for generasjonene som fulgte. Fortsatt er skeive mer utsatt for trakassering, diskriminering, fordommer og hat. At regjeringa så tydelig tar avstand fra det som skjedde for 50 år siden er viktig for historien, og samtidig et tydelig signal for framtida.

Dessverre er det slik at staten bruker tid på å beklage urett de har påført enkeltmennesker. Slik har det også vært tidligere. Hvorfor skulle det ta 50 år før de skeive fikk en skikkelig beklagelse? Det kan dessverre se ut som om staten har ventet på at holdningene i offentligheten endret seg. Vi trenger modige politikere som argumenterer for det de mener er rett, og som viser evne til å ta sjølkritikk på forgjengeres vegne. Et viktig poeng med beklagelsen som ble gitt sist uke at Regjeringen erkjenner at det fortsatt er kamper som gjenstår.

Kulturminister- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen er tydelig på at konverteringsterapi må forbys. Samtidig varsles det en ny handlingsplan for lhbtiq-personer. Lokalt ser vi at saker som omhandler skeive løftes. Det arrangeres pride i by og bygd. Det er viktig for framtida. Nå er regjeringa offentlig beklaget. Det finnes fortsatt maktstrukturer som bør følge regjeringens eksempel. Og enda viktigere er det at man ikke lar historien gjenta seg.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal