Til overmål kommer dette fra en representant for et parti som har sørget for underregulering av pensjoner, har regulert pensjoner ned med levealdersjustering, har motsatt seg å fjerne den urimelige avkortningen for gifte og samboende pensjonister, har avvist en opptrapping av minstepensjonen til minst EUs fattigdomsgrense og senest for 2021 og 2022 avslått å etterbetale for lite regulert pensjon sammenlignet med forutsetningen som følger av lønnsoppgjørene.

Det er derfor ikke lite freidig av Kjølmoen å bruke overskriften «FrP, hvorfor vil dere ta pensjonen min», når hans eget parti faktisk gjør det - tar pensjonen din.

FrP har for å vise hvordan vi finansierer en strømstøtte som sikrer at ingen betaler mer enn 50 øre for strømmen, fjerner drivstoffavgifter, halverer momsen på mat, fjerner Aps forhøyde egenandelstak på helse og selvfølgelig gir minstepensjonistene et kraftig løft, foreslått å ta ut de nevnte 27 milliardene fra Statens pensjonsfond Norge.

Selv folk som burde vite bedre påstår at Frp vil "tappe" folketrygden, og later som om det som tidligere kaltes Folketrygdfondet finansierer fremtidige pensjoner. Frp tar ut litt over halvparten av avkastningen for 2021, og rører ikke kapitalen.

FrPs budsjett dekkes i hovedsak inn med omprioriteringer i statens pengebruk, fra bistand med tvilsom virkning, symbolske klimatiltak, innvandringskostnader og byråkrati, til tiltak som hjelper folk og legger til rette for næringsliv og arbeidsplasser.

Tiltak som trygger både nåværende og fremtidige pensjoner. Frp mener det i en ekstraordinært vanskelig tid for innbyggere og næringsliv ikke er riktig å la disse stå for innsparinger alene, mens statens eget forbruk og inntekter er rekordstore. Det er prioritering - Ap burde prøve det en gang.

Kjølmoen går i stillhet forbi at Arbeiderpartiet for 2023 forslo å bruke, ikke 27 milliarder, men hele 317 milliarder av den andre delen av Norges pensjonsfond, Statens pensjonsfond Utland («Oljefondet»). Skulle vi falle ned på samme nivå og spørre hvorfor Ap vil ta enda mer av pensjonen min? Selvfølgelig ikke.

Ikke engang når Kjølmoens parti, for å blidgjøre sitt støtteparti SV, i disse dager tar ut 5 milliarder ekstra av «Oljefondet» for å ytterligere øke Norges utlandsbistand, tas dette fra pensjonen din.  Kjølmoen mener muligens at det gjør nettopp det, eller han burde mene det, om vi skal følge hans argumentasjon.

Arbeiderpartiet har konsekvent stemt imot FrPs forslag i Stortinget om å bedre den økonomiske handlefriheten til Norges nåværende og fremtidige pensjonister. Det er et faktum.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal