Alle som går på skole i Norge må lære seg to norske språk. For mange føles dette svært demotiverende. Man burde heller bruke tiden vi har på skolen på å lære ting som vil gjøre dem i bedre stand til å møte arbeidsmarkedet. Språkhistorie er en viktig del i norskfaget, men hvorfor skal elever tvinges til å lære to norske skriftspråk? FpU mener at man i større grad skal få velge hvilke fag man skal ha på skolen. Et eksempel på dette er å bytte ut sidemål timene med matte eller naturfag.

I dag får også elever tre norsk karakterer. Er virkelig norsk tre ganger så viktig som de andre fagene? En av fem sliter med å lese og skrive. Da er det unødvendig at de i tillegg skal lære seg enda ett skriftspråk. Sosialistene mener at alle skal ha sidemål, og alle skal gjennom samme kverna. Faktumet er at hver elev er forskjellig. Ikke alle skal ha en master i norsk språkhistorie, og det er ikke alle som har samme utgangspunkt i skolen. Det må vi ta hensyn til.

FpU vil verken fjerne nynorsk eller bokmål, men vil gjøre det slik at alle elever kan velge selv hva de vil ha. Norge scorer kun midt på treet på PISA-undersøkelsene. Hvorfor ikke fylle skolehverdagen med fag som man kan forbedre seg på, i stedet for å pugge bøyningen av verb på sidemålet ditt? Vi burde tenke fremover, samtidig som vi ivaretar kulturarven vår.

Faktumet er at en av fem ungdommer sliter med å lese og skrive. Det er et bevis på at det er på tide å hjelpe de som ligger bakpå, slik at de også kan mestre norskfaget, i stedet for å gi dem et helt nytt skriftspråk. Vi trenger ikke gjøre skolehverdagen tyngre for de som sliter på skolen

FpU mener at sidemål i skolen skal være valgfritt. Vi mener dette kan tilbys som valgfag, og at dette vil øke motivasjonen til elever siden de kan velge dette selv. Vi forventer at stortinget og regjeringen begynner å lytte til elevene i stedet for å herske over dem.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal