Grana er et vakkert tre når den er liten og søt eller står i skogen. Men når det står mot naboen blir det fort til sjenanse og tar sol og utsikt. Store grantrær hører ikke hjemme i tettbygd strøk etter min mening.

Det er så mange andre flotte mindre treslag å velge i. Grana har flatrot og kan som vi har sett lett falle over hus og folk i uvær og medføre økonomisk ansvar. Furua, som er naturlig heimehørende i Romsdal, har pelerot om jordsmonnet er godt. Grana blir ikke fin om en kutter toppen av treet. Mange treslag vil råtne innvendig og bli utrygge om en kapper toppen, mens greiner kan det være lurt å kappe.

Trær mellom naboer vet vi er årsak til mange tvister. Et godt naboforhold er gull verdt. Er en grunneier i tvil om rettighetsforhold eller fredede trær så ta kontakt med nabo og kommunen. Har en eiendom medfører det ansvar og omtanke for sine omgivelser. Om en har planta gran bør en også ha evne til å fjerne dem når de vokser en over hodet. Flere tilbyr profesjonell hjelp.

Naboloven (grannelova) sier at: - eigaren ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda. Hekk som er lågare enn 2 meter, er ikkje ulovleg etter denne paragrafen.

Jeg har selv 150 m granhekk på 3 m høyde med norsk gran mot veg. Som mange andre saker har den to sider: Den skjermer godt, men krever årlig klipping og mye arbeid om den skal være fin. Og jeg ser flere slike fine hekker.

Store grantrær hører etter mitt skjønn ikke heime i tettbygd strøk. Men i skogen og lia gir den som det heter i Molde-sangen – by i ly. Molde som ladested ble grunnlagt på sagbruk og handel med trelast, leser vi i historien. Grana er et rasktvoksende treslag som plantet på de rette stedene gir økonomisk drivverdig skog og miljøriktig trelast etter en 80 års tid og en viktig næringsvei.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal