Over 14 milliarder kroner er et enormt pengebeløp å pakke inn i én pakke. Fredag la regjeringa fram forslaget sitt til Ukraina-pakken. Pengene skal brukes til å ta godt imot 30.000 flyktninger fra Ukraina, pluss å styrke Forsvaret og den militære beredskapen på kort og lengre sikt. Noe av pengene skal også brukes til å øke den digitale sikkerheten, for eksempel slik at alle i hele landet skal kunne varsles via mobiltelefonen. Krigen i Ukraina har drevet rundt 10 millioner mennesker på flukt. Det er logisk at den største delen av regjeringens Ukraina-pakke brukes til å ta imot og legge til rette for at flyktningene som kommer til landet vårt, blir ivaretatt og kan få en trygg og meningsfylt tilværelse her, enten de blir her i en kortere periode eller bosetter seg her permanent.

Når Norge skal vise solidaritet med det ukrainske folket i praksis, kommer det til å kreve mye av oss. Flyktningene som kommer hit, skal ha innkvartering – først i egne flyktningemottak, deretter med et sted å bo i kommunene. Flyktningene skal også ha plass i barnehage, skole, få helsehjelp, språkopplæring og få hjelp til å skaffe seg jobb. Det er nødvendig at staten gir penger til kommunene for at de skal klare å gjøre den viktige jobben som tilrettelegger og tilbyder av tjenestene. Regjeringa vil bruke ekstraordinært mye penger på denne ekstraordinære situasjonen. Ukraina-pakken regjeringa foreslår, må etter vår mening få støtte fra oss alle.

Vi må være forberedt på diskusjonene som vil komme om hvor pengene til Ukraina-pakken skal hentes fra. Allerede har flere politikere avvist at Norge skal kutte i bistandspengene til andre land for å finansiere Ukraina-pakken. Et brennbart spørsmål vil være: Er det riktig at mer hjelp til Ukraina-flyktningene skal gå på bekostning av verdens aller fattigste i andre verdensdeler? Politikerne på Stortinget må også avgjøre om andre vedtatte planer og prosjekt i Norge må utsettes. Staten kan ikke ensidig pøse inn mer penger i den heimlige økonomien, da kan det resultere i inflasjon og dyrere renter. Hvor pengene skal tas fra er uansett underordnet det viktigste nå: Vi skal hjelpe flyktningene fra Ukraina. Hvor pengene skal tas fra, er underordnet det viktigste: Hjelpe flyktningene fra Ukraina.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal