Ordfører Dahl er opptatt av å holde seg til saken men når han selv er i fri dressur tillater han seg å opptre som et lite nett-troll i avisformat.

La meg slå fast først som sist og til Dahls kunnskap: Rødt er like lite kommunistisk som Høyre er fascistisk.

Muligens henger Dahl fast i en kald-krig retorikk som sikkert går hjem i hans nære omland men for en ordfører som skal representere alle avskygninger i et kommunestyre er dette upassende og lite kledelig - for å bruke mitt svakeste adjektiv.

Det var feil utgangspunkt og følgelig et lite originalt svar som ikke kommenterer noen av de problemstillinger både jeg og Dahls partikamerat, riksrevisor Foss har reist.

En klargjøring i alt grumset.

Rødt har aldri vært noe kommunistparti og er heller ikke organisert som et kommunistparti. Hadde det forholdt seg slik, ville vi fått et ras av utmeldinger fra alle de i Rødt som er sosialister, feminister, miljøengasjerte, sosialdemokrater, kristne eller som ikke gir seg selv noen merkelapp, men kort og godt sier seg enig i Rødts politikk.

Rødt er altså et åpent demokratisk parti der ikke engang partiledelsen har stemmerett på landsmøtene. Vi er et bredt folkeparti der alle som deler Rødts grunnsyn og betaler sin kontingent, kan bli medlem. Bjørnar Moxnes formulerte det det slik: «Sosialisme uten demokrati er overhodet ikke sosialisme og vi setter demokrati over kapitalisme! Det er vårt sosialistiske svar.»

Jeg trodde jo at en ideologisk bevisst ordfører som Dahl hadde satt seg inn i parti-programmene men der tok jeg feil igjen gitt! Jeg kunne jo sagt at det Dahl insinuerer er «fake news» men «utdatert løgn» er vel mer korrekt.  At Dahl ikke liker Rødt får være hans problem men jeg sitter ikke der for moro skyld eller for å tekkes flertallet for å si det sånn.

Dahls kontroll med lovligheten.

Dahl mener sikkert at han er et viktig korrektiv og måtte derfor stoppe meg fordi jeg «villedet» kommunestyret. Det er kanskje å tillegge meg en noe overdreven rolle.

Han sier også følgende:

«Ordføreren har tidligere måtte klage ulovlige kommunestyrevedtak inn for Statsforvalteren»

Det er jo ganske oppsiktsvekkende for her bekrefter ordfører at han tiltar seg en klageadgang han ikke har etter kommuneloven §27-1. Slik Lovlighetskontroll kan fremmes av minst tre faste medlemmer av kommunestyret og sendes til statsforvalteren etter at det det organ som har fattet vedtaket har sagt sitt.

Dersom vedtaket opprettholdes sendes det videre til statsforvalteren for behandling.

Jeg har vanskelig for å tro at Statsforvalteren har akseptert/avgjort slike eventuelle klager, fra hr Dahl, noe som vil være i strid med kommuneloven.  En ordfører kan ikke alene foreta en lovlighetskontroll og statsforvalteren kan heller ikke behandle en såkalt «lovlighetskontroll» fra ordfører alene.

Dahl bør vise til hvilke «ulovlige vedtak» han har klaget inn til statsforvalteren, og hvilke svar han har fått. Det har vel kommunestyret krav på.?

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal