Romsdal har fått ei ny redningsskøyte. Gjennom 14 år har vi i Romsdals Budstikke skrevet store og små saker om redningsskøyta Mærsk. Opptellingen til redningsselskapet viser 612 oppdrag, minst seks av disse klassifiseres som livreddende. Folk langs kysten får et spesielt forhold til den lokale redningsskøyta.

Mærsk er en lokal båt som gjennom disse årene vært en viktig del av beredskapen.  Nå venter det nye oppdrag ved kysten utenfor Namsos.

Den nye redningsskøyta i Romsdal heter RS Gideon, og kommer fra Tromsø. Før RS Gideon ble satt i drift var den inne hos Brødr Hukkelberg for oppgradering. Dette betyr at regionen nå har fått en mer oppdatert redningsskøyte. En stor del av Redningsselskapets flåte har tilknytning til verftet på Gossen.

Hele 15 redningsskøyter har de levert. I tillegg kommer vedlikeholdsavtaler. Denne kompetansen er svært viktig for det lokale næringslivet, ikke minst i en tid med økt oppmerksomhet rundt gjenbruk og bærekraft.

Det er en stor gruppe frivillige som er knyttet til en slik båt. For øyeblikket er det 15 frivillige som utgjør vaktlaga som går i turnus. Målet er at båten skal kunne rykke ut innen 30 minutter ved behov. Samfunnsnytten av denne frivillige innsatsen er stor. Beredskap skaper trygghet, samtidig har man utviklet et kompetansemiljø. For å bli med i redningstjenesten ligger det omfattende kursing til grunn. De frivillige fortjener takk for timene som legges ned for økt beredskap i regionen.

Det er naturlig at båtbyttet møtes med både vemod og optimisme. RS Mærsk fortjener takk for innsatsen som er lagt ned langs Romsdalskysten. Til distriktet tilhører noen av de mest krevende havstrekningene langs norskekysten. Samtidig er det forventning knyttet til at det nå kommer en større og bedre oppdatert båt. Fra denne uka er den i drift.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal