Aps næringspolitiske talsmann Per Vidar Kjølmoen forsøker åpenbart å få fokuset bort fra konsekvensene av sitt eget budsjett. Det er mange som nå må stå med lua i hånda på et sosialkontor for første gang. Vanlige folk får høyere bensinpriser, strømpriser, råvarepriser og skatter.

Ap og Sp har fjernet alle FrPs seiere som reduserte bompengene, kuttet store nasjonale veiprosjekter og økt skattene med 7 milliarder mer enn kommunistene i Rødt.

Kjølmoen hevder at FrP vil «beskytte interessene til de rikeste. Resten får klare seg som best de kan.» At Ap ikke skjønner hvordan bedrifter og verdier skapes i distriktene er skummelt, selv om det ikke er overaskende. Vanlige folk trenger jobber, og det får konsekvenser for jobbtilbudet når bedriftene skattes i hjel. Innbyggerne flest vil også merke at regjeringen har økt avgiften på en liter bensin med nesten 50 øre på toppen av historisk høye oljepriser, og andre liknende avgiftsøkninger.

Regjeringen har kuttet 28,3 millioner kroner til barnepalliasjon. Regjeringen har brukt fremmedordet «barnepalliasjon» i budsjettet, på vanlig norsk betyr det omsorg for døende barn.  Jeg skjønner godt at Kjølmoen og Ap syntes det er mer behagelig å skyve «rikingene» foran seg så de slipper å snakke om at de faktisk kutter neste 30 millioner kroner i helsetilbudet for døende barn.

Frp vil senke skatter og avgifter for folk. Du skal selv kunne bestemme over dine egne penger, ikke få de inndratt for at en Ap-politiker senere skal gi deg halvparten tilbake og kreve at du er takknemlig, slik vi for eksempel har sett med strømstøtten.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal