Anders Torvik fortalte historien fra Amerika som et skrekkens eksempel på hvordan det er i samfunn som ikke har slike rettigheter og ordninger som vi har bygget opp gjennom årtier i Norge.

Det må være klinkende klart at Arbeiderpartiet IKKE ønsker seg «amerikanske tilstander» innenfor hvordan vi behandler mennesker som har behov for utvidet hjelp og støtte fra det offentlige.

Molde kommune har en svært anstrengt økonomi. Dette er primært et ansvar som posisjonen i kommunestyret; Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre må ta ansvar for. Det er de som har flertall. Vi i Arbeiderpartiet skal love at vi skal kjempe for at rettigheter og vedtak skal følges opp.

Men det må være lov å komme med eksempler som ikke tas ut av sin sammenheng og at vi tillegges meninger og agendaer som vi slettes ikke har.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal