Å sikre alle trygghet i arbeidslivet er et politisk ansvar. Vi kan ikke lene oss på at markedet ordner det av seg selv. For markedet ordner ikke opp i slikt. Heller ikke Høyre tok ansvar for dette når de satt i regjering. Nå rydder Arbeiderpartiet opp.

Ett av våre viktigste verktøy for å dra samfunnsutviklingen i rett retning, er gjennom å bruke innkjøpsmakten vår. Når vi ser ungdommene våre inn i øynene og forteller om alle bransjene som de kan utdanne seg til, så skal vi vite at ting går skikkelig for seg der de skal begynne.

I dag kjøper det offentlige varer og tjenester for 650 milliarder kroner hvert eneste år. Spørsmål vi da må stille oss er: Hvem er det vi kjøper tjenester av? Hvilke arbeidsvilkår har arbeiderne i bedriftene? Hvor bærekraftig og framtidsretta er varene og materialene deres?

Her kan vi bidra til at seriøse aktører blir løftet foran de useriøse aktørene. Derfor lanserer vi Norgesmodellen som et felles regelverk for alle kommuner og statlige innkjøp. Det er et viktig steg i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Vi har jobbet mye med å finne den beste praksisen fra 100 kommuner og fylkeskommuner i Norge som allerede stiller krav ved innkjøp av varer og tjenester. Fagbevegelsen, som er førstelinjen i vårt seriøse arbeidsliv, og NHO har også kommet med viktige innspill.

De første to bransjene vi begynner med er bygg og renhold. Det er bransjer som lenge har slitt med useriøse aktører. De som blir hardest rammet er den enkelte ansatte, som blir møtt med en uverdig arbeidshverdag og dårlige arbeidsvilkår.

Tre tiltak som virkelig virker blir nå lagt inn i anskaffelsesreglene sånn at det ikke blir mulig å lyse ut anbud uten at dette er presisert i anbudsteksten:

1)      Alle bedrifter innenfor bygg og renhold har påbud om HMS-kort.

2)      Alle bedrifter som leverer tjenester til offentlige virksomheter i de to bransjene er forpliktet til å ha Obligatorisk tjenestepensjon.

3)      Konkrete krav til språkferdigheter for bygge- og anleggsvirksomheter.

I neste steg kan det bli relevant å:

1)      Stille krav om faste ansatte og tarifflønn mellom oppdrag

2)      Begrense antall ledd underleverandører sånn at det blir enklere å være trygg at alt er på stell.

3)      Sette en standard om faglærte håndverkere og større ansvar for å ta inn lærlinger

Sammen skal vi heve forventingene, slik at våre felles skattekroner ikke går til useriøse aktører. For oss er dette et av de fremste verktøyene vi har for å flytte makt og muligheter til vanlige folk. Trygghet i arbeidslivet gir trygghet i hverdagen – derfor er Norgesmodellen viktig for Arbeiderpartiet.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal