Da stortingsrepresentantene fikk økt den årlige godtgjørelsen til 1.064.000 kroner, ble det stor ståhei. Helt i skyggen av lønnsøkningen på Stortinget har fylkespolitikerne i Møre og Romsdal fått økt sin godtgjørelse. Fylkesordføreren tjener nå 1.337.000 kroner. Og fylkespolitikerne som blir frikjøpt fra sine vanlige jobber, mottar også solid godtgjørelse. Er man fylkespolitiker og blir kjøpt fri i 80 prosent stilling, er lønna høyere enn det en stortingsrepresentant får for 100 prosent jobb. De best betalte fylkespolitikerne, under fylkesordførerens nivå, har en årlig godtgjørelse på 1.069.000 kroner. Flere av dem har i tillegg styreverv de får betalt for.

Vi mener det må aksepteres at våre fremste politikere, uansett parti, får en godtgjørelse de kan leve av. Å ta på seg verv som folkevalgt, er krevende, med mye reising, mange møter og forberedelser for å sette seg grundig inn i saker som skal avgjøres. Det som likevel skurrer er at godtgjørelsen ikke tar hensyn til lønnsutviklingen i samfunnet ellers. Her i landet setter den såkalte frontfag-modellen standarden for lønnstillegg. Frontfagene er den delen av industrien som konkurrerer med utlandet. I vår kom det til enighet om lønnsøkning på 3,7 prosent for industriansatte. For en industriarbeider, en lærer eller en kontoransatt er gjennomsnittslønna rundt 600.000 kroner. Sjukepleierne, som har hatt formidabel belastning under årene med koronapandemien, fikk et lønnsløft på opptil 27.500 kroner. Da er det vanskelig å forstå logikken ved at fylkesordføreren skal få økt lønna med langt over det dobbelte.

Noe av forklaringen er at fylkesordførerens godtgjørelse er knyttet til grunnbeløpet i folketrygden. Løftes grunnbeløpet fordi blant andre minstepensjonister og uføre skal få mer å rutte med, følger fylkesordførerens godtgjørelse på med samme prosentvise økning. I år økte grunnbeløpet i folketrygden med 4,77 prosent, som utgjør 5.078 kroner, fylkesordførerens godtgjørelse økte også med 4,77 prosent. Andre politikeres godtgjørelse fikk dermed samme utvikling. Denne uka satte fylkesutvalget ned ei gruppe som skal se på godtgjørelsene til politikerne i Møre og Romsdal. Selv om gruppa består av politikere, har vi tiltro til at de har breddesyn nok til å se at lønna politikerne bevilger seg selv, ikke kan frikoples fra lønnsutviklinga i resten av arbeidslivet. Et offentlig verv betales av skattebetalernes penger, og er avhengig av at innbyggerne synes lønna er akseptabel.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal