Hele 14 småbarn fra Skåla-området må til Nordbyen for å gå i barnehage. Dette innebærer en reiseveg på opp mot 20 kilometer. Det sier seg sjøl at dette er en ekstrabelastning for travle småbarnsforeldre. Noen vil kanskje mene at det bør overkommelig. Omfanget viser at det er et strukturelt problem. Skåla er et populært boområde for småbarnsfamilier. Skal man sikre videre vekst må man skape trygghet på at det er barnehageplasser i nærmiljøet.

Molde kommune har strevd med å bygge infrastruktur rundt nye, populære boligområder. Årølia ble for over ti år siden solgt inn som byens nye bydel. Det tok tid før barnehagen var på plass, og fortsatt venter innbyggerne på den nye skolen. Også på Skåla har nye boligfelt trukket til seg mange småbarnsfamilier. Der er skolen ny, men den er mest sannsynlig bygd for liten. Det er forståelig at småbarnsforeldre nå reagerer på å ikke utvide barnehagekapasiteten på Skåla. Noe av verdien med slike nye boligområder er at man skal ha nærhet til slike tilbud, og bygge et miljø.

For Molde kommune har barnehageplasser vært en vedvarende utfordringer. Det har gått litt i rykk og napp, men politikernes uttalte målsetting om full reell barnehagedekning lar seg vanskelig kombinere med en presset økonomisk situasjon. Uansett ville ikke en slik garanti ha hjulpet småbarnsforeldrene på Skåla. Dette viser noen av planleggingsutfordringene. På den ene siden trenger man flere plasser, mest sannsynlig i større enheter. På den andre siden er nærhet til bosted svært viktig for foreldre og barn.

Når man står uten ønsket barnehageplass, er informasjon viktig. En slik løsning kan for mange fungere for en kortere tidsperiode. Gode og rettferdige system for ventelister er en forutsetning. Det vil ta tid å øke barnehagekapasiteten på Skåla. Reisevegen kan være lettere dersom man vet hvor man står i køa, og at man oppfatter systemet som rettferdig. En diskusjon om framtidig behov vil sjølsagt basere seg på framskrivinger og analyser. Dert ble sikkert også gjort for noen år siden, men når 14 barn må pendle så langt har man ikke truffet helt.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal