I fylkestinget i Fosnavåg tok fungerende fylkesordfører Line Hoem (AP) opp mange viktige og tankevekkende problemstillinger, som hvordan vi skaper gode, inkluderende lokalsamfunn som gjør at folk kommer hit, blir her og har det bra her. I debatten etterpå sa vår gruppeleder Marit Nerås Krogsæter at «I Senterpartiet er vi åpne for alle, uavhengig av hvordan du definerer deg selv….. Vi skal ikke gjøre noe for å få de til å føle seg utrygge på grunn av slike meninger» - og ho beklaga på vegne av gruppa til «dem vi snakker ned med retorikk som folk har oppfatta som Senterpartiets politikk gjennom oppslag i media fra en partifelle».

I travelheten på fylkestinget var ikke formuleringa forankra i gruppa, og det har Marit beklaga. Ho har også, både i sosiale medier og avisintervju, avkrefta at ho har ment eller sagt noe om Jenny Klinge sin ytringsfrihet, toleranse eller person.

Men Jenny Klinge gjør likevel dette til et personlig angrep på sine meninger og sin integritet og mener ho blir tillagt holdninger ho ikke har. Det var ikke hensikten. Vi kjenner ikke Jenny Klinge som en intolerant person. Jenny har fått fram sitt syn på kjønnsdefinisjon, biologisk kjønn og bruk av språk i full offentlighet over lang tid. Men Jenny tar ikke inn over seg at hennes mange innlegg i kjønnsdebatten oppleves sårende og utstøtende for mange og kan få alvorlige konsekvenser for enkeltmennesker.

I sosiale medier får Jenny mye støtte til å «stå på». Vi derimot, får mange henvendelser både fra medlemmer og andre, som ikke tør ytre seg offentlig. Takhøyden er for lav og fallhøyden for stor. Jenny sine mange kronikker, debatter og oppslag i sosiale medier oppfattes som å bli nedverdiget, selv om det ikke er ment slik. Det er hvordan mottakeren forstår budskapet som teller, ikke hvordan avsenderen mener det skal forstås.

De fleste av oss i fylkestingsgruppa mener det var både nødvendig og på tide og på rett plass med et «unnskyld» til de som virkelig føler seg tråkka på gjennom en påståelig og intens debatt. Vi forstår ikke at dette er ei sak Senterpartiet skal bruke et så stort engasjement på i denne tida vi er inne i. Vi forstår ikke at vi bygger bruer mellom folk eller skaper gode, inkluderende lokalsamfunn og bidrar til sosial og geografisk utjamning med denne debatten. Vi tror, som Marit Nerås Krogsæter formulerte det: «I bærekrafts-fylket Møre og Romsdal så skal vi i alle fall sørge for at om du er hun, han eller hen, eller hvordan du velger å omtale deg selv, eller hvem du liker, eller hver du er sammen med, så er du velkommen uansett.»

Kristin Sørheim, Jan Ove Tryggestad, Ingunn Golmen, Henrik Stensønes, Bernt Venås, Lisa Mari Breivik Anderson.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal