Skal vi bygge ut verna vassdrag?

foto
Fosterlågen i Osenvassdraget. Foto: Jan Inge Tomren Foto: Jan Inge Tomren