I Molde bor mange i høyden, som f. eks. Nordbyen. Disse menneskene skal som regel ned til byen og opp igjen daglig. Mange kjører bil, noen (el-)sykler mens andre tar bussen. Hvordan går dette med hensyn på energibruk og utslipp av CO₂? Begge disse må jo ned for å redde jordkloden. I regnestykkene under antar vi at menneskene har en masse på 70 kg.

Mange av dagens biler er tunge. Vi velger en bil med masse 2030 kg (snittvekten for biler nærmer seg det), totalt 2100 kg med fører. Da vil nytten (transportere fører opp igjen i høyden), bli bare 70/2100 = 1/30. I tillegg utnytter fossildrevne biler bare ca. 30 % av energien til framdrift. Altså blir bare drøyt 1 % av energien brukt til formålet. Dette tallet kalles virkningsgrad, og bør være så høyt som mulig.

En bybuss har masse på rundt 15 tonn. 40 passasjerer à 70 kg blir 2,8 tonn og totalvekt for bussen 17,8 tonn. Buss har samme virkningsgrad som bil, ca. 30 %. Regnestykket for buss blir da 30 % av 2,8/17,8 som gir kun 4,7 % i virkningsgrad. En lett el-bil vil være i nærheten av det samme.

Med el-sykler går det bedre. Disse veier rundt 20 kg, og har en virkningsgrad på ca. 40 % da resten av energiforbruket går med til bl.a. å overvinne friksjonen i sykkelen. Da blir den totale virkningsgraden 40 % av 70/90 ≈ 30 %. Altså ca. 25 ganger bedre enn bil.

Ære være de folka som bruker sykkel ned og opp! Bra for miljø og kropp! Men sykling må gjøres billigere, enklere og tryggere!

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal