Ved inngangen til festivalsommeren er det en rekke arrangement som strever med å rekruttere nok frivillige. For vel en uke siden varslet Moldejazz at de fortsatt mangler 270 frivillige foran årets festival. De er ikke alene. Liknende etterlysninger har kommet fra både idretten og kulturlivet, også i Romsdal.

Det kan være flere årsaker til at det har blitt slik. Uansett kan det være på sin plass å minne om hvor viktig frivillig arbeid er for lokalsamfunnene. Festivaler, turneringer og stevner gir liv og verdiskapning til mange lokalmiljø. Lag og foreninger gir gode støttetilbud til brukere som trenger det. Stopper rekrutteringa opp kan det få alvorlige konsekvenser.

Det heter seg at aktivitet ofte skaper mer aktivitet. Under pandemien var det færre festivaler og samlinger. Følgelig er det mange frivillige som kom ut av rytmen. Nedskalerte festivaler er nok en av årsakene til svikt i rekrutteringa denne sommeren. Ofte fører gode minner til fornyet innsats. For mange frivillige er det lagfølelsen, og det å skape noe sammen med andre som er drivkrafta. Moldejazz er bygd på samarbeidet mellom et kompetent styre, en solid administrasjon og frivillig innsats.

Det må samtidig nevnes at det under pandemien var mange lag og foreninger som gjorde store og viktige løft, ikke minst i samband med vaksineringen og ulike hjelpeordninger. Vi opplever også et stort engasjement for å hjelpe de som blir rammet av krigen i Ukraina. Det passer godt i 2022 som er Frivillighetens år. Vi håper også at rekrutteringa til lokale arrangement tar seg opp.

På lederplass har vi flere ganger understreket betydningen av at myndighetene legger til rette for frivillige lag og organisasjoner. Dette kan gjøres gjennom ulike økonomiske ordninger. Ikke minst er det viktig at mengden byråkrati reduseres. Kommersielle aktører skal ikke bruke frivillige som erstatning for arbeidskraft.

Engasjementet blant unge er stort. Men dugnadsformen har endret form, og unge frivillige ønsker sjølsagt å kunne være med og påvirke retning. Slik sett skal man være varsomme med å plukke fram vaktlistene og tenke at «vi gjør det som i fjor».

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal