Det er mye som skurrer når RBs redaktør kommenterer «funnene» fra spørreundersøkelsen blant de folkevalgte i kommunen. Heldigvis er essensen god – kommunestyret må ha en bedre møtekultur, og enda bedre – de siste møtene viser at vi som kollegium har gått i oss selv. For som redaktøren klokelig kommenterer det er sjelden en god taktikk å definere «de andre» som hele problemet.

Det blir derfor litt skuffende når redaktøren avgrenser RBs rolle ganske enkelt til «det er ikke medias oppgave å ta ned og moderere spissformulerte politikere». Det er i seg selv kanskje riktig, men jeg er redd RB her lar en god anledning til å bedrive litt kritisk selvrefleksjon gå fra seg. Får vi til gode debatter om komplekse politiske tema i RB? Forsvinner helheten i enkeltsakene? Er budstikka en trygg plass for de folkevalgte? Kjenner de folkevalgte seg igjen i det politiske bildet som RB tegner? Synes de folkevalgte at RB har en klar en favorisering av enkelte parti? Er RB gode på tilsvarsmuligheter?

Spørsmålene kan være mange, og svarene kan avstedkomme både gode refleksjoner og kanskje også en bedre politisk journalistikk. For min er jeg redd det ikke bare ville vært gode tilbakemeldinger. La meg ta et lite eksempel, men det finnes flere og mer alvorlige. Før utvalgsmøte 24.6.2020 ble det en del praktiske forviklinger og jeg tillot posisjonen å sitte i formannskapssalen med administrasjonen og meg, mens opposisjonen deltok via Teams. Ved møtestart reagerer Bjørn Jacobsen (SV) korrekt på dette, og selvfølgelig ble dette feil. Det tar jeg på min kappe, kall det uerfarenhet eller koronakaos, men det ble ikke rett. Jacobsen fremmer forslag om at posisjonen må fratre rommet, men får bare egen stemme. Resten av utvalget støttet (og forsto) kanskje at dette var en ærlig feil og at møtet ville la seg gjennomføre på en grei måte.

Det er kun en sak til møtet, utleggelse av E39 Julbøen – Molde til offentlig ettersyn og høring. Jeg fremmer tilleggsforslag på vegne av posisjonen om det skal arrangeres informasjonsmøter, at fristen for offentlig ettersyn forlenges og at mer detaljerte kartlegginger som viser terrengpåvirkning, inngrep i natur etc. bør framlegges. Disse blir enstemmig vedtatt.

Nesten en måned senere kommer angrepet. I RB 25.7.2020 kommenterer Jacobsen at han fikk sjokk og betegner det som « – Angrep på demokratiet». Det er mulig RB mente dette ikke var en særlig alvorlig anklage, for noen tilsvarmulighet fikk jeg ikke. Forslagene jeg fremmet i møte var heller ikke nevnt. Min senere kontakt med RB for å høre om dette var vanlig praksis kan best beskrives som et motbakkeløp. Tydeligvis en del av politikerlivet.

Noen få dager senere (31. juli 2020) var hovedsaken i RB de aggressive måsene i sentrum. Der, brettet ut over en dobbeltside, kunne en både lese om de næringsdrivendes utfordringer, men jaggu også et godt tilsvar på vegne av måsene fra Olbjørn Kvernberg, leder av Norsk Ornitologisk forening i fylket. Om jeg bare hadde vært en måse tenkte jeg.

RB og Polaris Media er omtrent monopolister i regionen. Vilkårene og dekningen de gir av det politiske miljøet er av stor samfunnsmessig og demokratisk betydning – ikke minst i rekrutteringen av nye politikere. Kommunestyresalen og media skal være en arena for kritiske diskusjoner og saklig debatt, men ramme må være trygge. Da er det sjeldent en god taktikk å definere «de andre» som hele problemet.

Trygve Grydeland, Leder Molde Høyre

------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal