Bilorganisasjonen NAF har gjennomgått vegbredden på alle fylkesveger i Norge. 44.000 kilometer med veg! Og over 11.000 kilometer av disse er for smale, sammenliknet med trafikken. – At hver fjerde meter med fylkesveg er for smal, er nedslående. Mye av dette er hverdagsveger for folk i distriktene. Mange er livredde når de kjører, eller går, på de smale fylkesvegene, sier kommunikasjonssjef Ingunn Handagard i Norges Automobil-Forbund (NAF) til avisa Nationen.

Fart er farlig. Med rette handler mye av norsk trafikksikkerhetsarbeid om å senke farten. Økt fart gir større og farligere skader. Men det gjelder først og fremst på veger som ikke er dimensjonert for trafikk og høg fart.

I 2022 økte antall trafikkulykker kraftig i Norge. Samtidig var det påfallende få ulykker på de store motorvegene med 110 km/t fartsgrense. Disse motorvegene kjennetegnes av brede kjørefelt og vegskulder. Det er ingen tvil om at nye, gode veger ofte betyr økt trafikksikkerhet.

Alle som kjører på norske fylkesveger, vet at standarden er variert, for å si det forsiktig. Mange steder har fått sikkerhetsmessig oppgradering, med ulike former for vegdelere og varsellinjer (rumlefelt) i vegbanen. Det er bra. Men samtidig er det mange steder hvor vegstandarden er horribel, med djupe spor, stygge hull og dårlig vedlikehold. Mange av disse vegene er samtidig farlig smale.

Det vil være et betydelig løft for trafikksikkerheten å få oppgradert de farlige fylkesvegene.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal