Svar til Bjørn Jacobsen

foto
Bjørn Jacobsen gjentar at noen betalte for å få resirkulert møllestøvet på Raudand. Det er nok feil, Jacobsen, de betalte for å få det levert. Akkurat slik du og jeg betaler for å få levert vårt avfall, skriver Anne-Karin Sjøli (H) i dette leserinnlegget. Foto: Bjørn Brunvoll