Tvert imot, det er bedriftene som legger grunnlaget for den verdiskapingen vi skal leve av og er et nødvendig og viktig fundament for finansieringen av barnehager, skoler, eldreomsorg, politi, forsvar og infrastruktur, for å nevne noe. Vi må skape før vi kan dele.

For Høyre er det viktig å legge til rette for forutsigbare og gode rammebetingelser for bedrifter og arbeidsplasser. Derfor følger vi opp det arbeidet vi gjorde i regjering og reduserer det samlede skatte- og avgiftstrykket. I budsjettet for 2023 var det særlig viktig å fjerne den ekstraordinære økningen i arbeidsgiveravgiften og reduserer formuesskatten. I tillegg mener vi det er viktig at den enkelte og familiene sitter igjen med mer i lommeboka, og reduserer skattene for de med de laveste inntektene og øker barnetrygden med 3 000 kroner per barn. Det gir en helt vanlig familie med to barn 8 000 kroner mer å rutte med sammenlignet med regjeringens forslag.

Regjeringen har skapt stor usikkerhet ved å foreslå store skatteøkninger og innføre nye grunnrenteskatter lenge før de er behandlet i Stortinget. Konsekvensen er investeringsstopp og permitteringer langs kysten. I en tid med krig i Europa og der prisene og rentene øker, burde regjeringen bidra til økt stabilitet og ikke økt usikkerhet. Dette kan få store konsekvenser for næringslivsfylket Møre og Romsdal.

Høyre vil alltid bidra til forsvarlig og trygg økonomisk styring. I en tid med press på priser og renter, har det vært nødvendig å holde igjen på pengebruken. Det står i kontrast til Frp som synes å ha penger til det meste ved å hente midler fra Folketrygdfondet.

Det næringslivet i Møre og Romsdal trenger er forutsigbarhet og stabile rammevilkår i en krevende tid. Høyre vil alltid legge til rette for verdiskaping og nødvendig omstilling for å møte morgendagens utfordringer. Skal vi få en endring er vi avhengig av et borgerlig flertall, først ved lokalvalget i 2023 og deretter i Stortingsvalget i 2025. Jeg håper Sve og Stenseth deler denne ambisjonen.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal