Veien til Fellessjukehuset

foto
Når det skal bygges en helt ny vei-trasè fra Molde by til Hjelset er dette en fin anledning til å samtidig legge skinneganger. Bildet viser Statens vegvesens visualisering av ny E39 Lønset-Hjelset. Foto: STATENS VEGVESEN