Elsparkesykkelen er et genialt framkomstmiddel, når den brukes med vett og forstand. Særlig i og rundt byene er elsparkesykkelen en måte å komme seg smidig og raskt fram på - det som omtales som mikromobilitet. Dessverre har det vist seg at mange brukere av elsparkesykkel har blitt skadet i ulykker og pådratt seg alvorlige skader i ansikt og hode. Det er også registrert et stort antall tilfeller der fotgjengere har blitt påkjørt av elsparkesykkel. Den forrige samferdselsministeren, Knut Arild Hareide (KrF), varslet i fjor strengere regler for å bruke elsparkesykkel, men forslagene kom aldri så langt som til Stortinget. Nå har samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) laget regler som regjeringen har bestemt skal innføres fra 15. juni.

Strengere og tydeligere regler for bruk av elsparkesykkel er helt nødvendig. Og på tide. Vi kan ikke ha en trafikantgruppe som utsetter seg selv og andre for fare, i et omfang mange ikke har vært klar over. Transportøkonomisk Institutt har kommet fram til at den som kjører elsparkesykkel, har sju ganger så høy risiko for å havne i en ulykke som den som bruker vanlig sykkel. Det viser seg at nesten halvparten av ulykkene med elsparkesykkel skyldes at føreren har kjørt med promille. Yngre menn er overrepresentert i statistikken over alvorlige ulykker. Av 286 ulykker der føreren fikk alvorlige hodeskader, brukte bare fire hjelm. Utviklingen er uakseptabel.

De nye reglene stiller samme krav til den som kjører elsparkesykkel som til den som kjører moped. Det  må være like uakseptabelt å kjøre elsparkesykkel i ruspåvirket tilstand som å kjøre bil, motorsykkel eller ATV i fylla. De nye reglene åpner for at den som kjører elsparkesykkel med promille, risikerer å miste førerkortet. Videre har barn under 12 år ikke lov å kjøre elsparkesykkel. Er man under 15 år, er det påbudt å bruke hjelm. For å gjøre ansvarsforholdet tydelig, er det fra 15. juni krav om at den som leier ut elsparkesykkel, må ha ansvarsforsikring i orden.

Elsparkesykkelen er et lovlig, motorisert kjøretøy. Hensikten med strengere regler for elsparkesykler er å få ned tallet på ulykker, både for førere av elsparkesykkel og for fotgjengere. Dette er et trafikksikkerhetstiltak som fortjener full støtte. For den som vil bruke elsparkesykkel, er de nye reglene klar tale om hva som er greit og hva som ikke er lovlig. Det er bra.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal