Arealendringer er den alvorligste trusselen for naturmangfoldet. Selv om natur er beskyttet gjennom lovverk, gis det ofte unntak og tillatelse til å gjøre nye inngrep.

Det skjer i vårt nærmiljø, i våre egne kommuner

Mens vi snakker om behovet for vern av natur i Norge vedtas stadig nye utbygginger i kystlinja. Ofte står det ressurssterke interesser bak utbyggingsplaner. Søkelyset på økonomisk verdiskaping er så stor at vi overser at vi bor midt i noe av verdens mest unike naturlandskap. Med investorers ønske om økonomisk vinning fristes kommune-politikerne til reguleringer med lovnad om aktivitet og arbeidsplasser. Områder forbeholdt natur og friluftsliv omreguleres til ny industri.

Vi leser i avisa om stadig nye planer. Svaberg sprenges, masser dumpes i havet, det biologiske mangfoldet lider, kulturminner ødelegges, naturen og nærturen forsvinner. Naturens interesser står ofte svakest og trekker det korte strået.

Ane K. Engvik Foto: Idun Marie Engvik

FNs naturavtale og kysten vår

I desember kom klima- og miljøminister Espen Barth Eide hjem fra FNs naturtoppmøte med en ny naturplan i kofferten. Midt i det som omtales som en naturkrise, har Norge bidratt til en internasjonal avtale om 30 prosent vern av verdens natur på land innen 2030. I tillegg skal 30 prosent av all ødelagt natur restaureres.

I Norge har debatten bare så vidt begynt. Vi har så langt vernet 17,6 prosent [AE1] av landarealene. Det meste er høyfjell, og debatten rundt hytteutbygging i fjellområder er i full gang.

Nå må vi starte å snakke om kysten vår. Norge har spesielt lite hav-vern. Kun 3,6 prosent av kyst- og havområdene våre er vernet.

Legg ny industri til områder som allerede er utbygd

Blant kystfolket er også vestlendingene kjent for å være driftige. Søkelyset på økonomisk verdiskaping er så stor at vi overser at vi bor midt i noe av verdens mest unike naturlandskap. Sakte bygges kystlinja ned, bit for bit.

Min kommune, Averøy, dukker til stadighet opp på næringslivets toppliste for vellykkethet. Et område med stor aktivitet, verdiskaping og tilrettelegging av industri langs kystlinja.

Nå er det på tide å gjenbruke industritomtene. Å forvalte allerede nytta tomter med ny fremtidsrettet industri, vil være en satsning både for både næring og miljø.

Men likevel må vi kjempe kampen i havgapet på nytt og på nytt. For de små arealene som fortsatt ligger igjen mellom utbygninger. For kystnatur og kulturminner på land og under vann. For et friluftsområde med nærturen for tilgrensende by og bygder, og hvor turaktiviteten løfter folkehelsa mot nye høyder.

Bevar Stavneset

Stavneset fyr, ytterst på nordvest, er en av Møre og Romsdal mest populære StikkUt-mål. Med Kristiansund som nærmeste nabo, har turmålet over 20.000 besøkende årlig.

Landskapet var vernet mot utbygning regulert som et LNFR-område, forbeholdt landbruk, natur og friluftsliv. Averøy kommunen ønsket å tilrettelegge omregulering for oppdrettsanlegg på land, med utslipp til sjø i et kystområdet hvor gjeldende sjøområdeplan[AE2]  er bestemt å være fritt for akvakultur. Innsigelser og frarådinger kom fra Fylkesmannen, fra Miljødirektoratet og fra Klima- og miljødepartementet, men ble trumfet politisk gjennom av Monica Mælands Kommunal- og moderniseringsdepartement i 2019[AE3] . I neste høringsrunde for tildeling av konsesjon ble forslaget på nytt avvist fra fylket.

Og nå står vi midt i kampen igjen.

God økonomi i å spare naturen

Kampen står om å ta vare på de små bitene som er igjen av kystnaturen, over og under vann. Tar vi vare på disse så blir behovet for å restaurere natur mindre.

For FNs naturavtale krever også natur-restaurering. Restaurering av natur er ikke bare økonomisk kostbart, men ofte umulig når sprengladningene allerede er avfyrt, når det fredede skipsvraket er knust og korallene drept.

Det haster å verne deler av kysten vår nå. Midt i en naturkrise må vi bevare de små områdene av kysten som fortsatt er intakt. Norge må få på plass en nasjonal naturplan for kysten før nedbyggingen bit for bit fortsetter.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal