Har vi glemt hvor stor risiko vi tar hvis vi kjører fortere enn fartsgrensen tillater? Jo fortere du kjører, desto lengre strekning trenger du for å bremse. Stor fart betyr også kraftigere kollisjon og stor sannsynlighet for alvorlige skader på personer. De fem første månedene i år har vist en dyster utvikling. Mai var den verste ulykkesmåneden med 21 drepte i trafikkulykker. I løpet av fem måneder mistet 46 mennesker livet i trafikken. Starten på juni har vært nedslående med dødsulykker i trafikken, som i Blindheimtunnelen.

Myndighetene har en visjon om at antall drepte i trafikken skal kraftig ned. Før 2030 er målsettingen maksimalt 50 drepte i trafikken i året. I fjor var andre gang dødstallet i trafikken var lavere enn hundre; 87 mennesker omkom. Det som er lett å glemme er at trafikkulykker fører til at et stort antall mennesker blir alvorlig skadet. Rundt 600 alvorlig trafikkskadde hvert år innebærer at mange får ødelagt livet sitt etter å ha vært involvert i ei trafikkulykke.

Utrykningspolitiet har hovedansvaret for politiets trafikkarbeid. Gjennom kontroller langs vegene har UP sett at mange bilister kjører over fartsgrensen. Fartskontrollen på E136 på Verma fredag før pinseder 60 bilførere fikk forenkla forelegg for å ha kjørt for fort i 60-sonen, viser at det ikke er noen få bilførere som bryter fartsgrensen, det er mange. Denne uka har UP varslet at de vil være ekstra synlig på vegene, Det samme vil skje to uker i starten og slutten av juli. Synlig politi på vegene virker inn på hvordan vi opptrer i trafikken. Ansvaret for å respektere fartsgrensen, ikke bruke distraherende smarttelefon når vi kjører og være aktsom, kan vi ikke legge på andre. Det er hver bilførers ansvar å forhindre risiko og ulykker.

Det er hver bilførers ansvar å forhindre risiko og ulykker