Jeg registrerer at jeg har truffet et ømt punkt når jeg tillater meg å kalle partiet Rødt for kommunistisk. Det vil Lars Dahle ha seg frabedt!

Mange har registrert at partiet Rødt har usynliggjort sin ideologi i partiprogrammet. Og Lars Dahle har selvsagt rett i at en slik tydeliggjøring ville skremme vekk mange velgere. Derfor velger Rødt heller å snakke om et klasseløst samfunn, og at den private eiendomsretten er uforenlig med demokratiske prinsipper. Bare unntaksvis tydeliggjør de at Rødt er et revolusjonært sosialistisk parti som skal skape et klasseløst samfunn. Men vi finner likevel noen gullkorn: «Rødt baserer sin forståelse av samfunnet på marxistisk teori.» Først helt på slutten i partiprogrammet hvor de beskriver idealsamfunnet, slipper de «katta ut av sekken»: «Det var dette Karl Marx kalte kommunisme.»

Jeg er oppriktig overrasket over hva representanten Lars Dahle ikke har fått med seg i Molde-politikken. Riktignok har han vært vararepresentant frem til ganske nylig, men jeg hadde forventet at han både hadde satt seg inn i reglementet for kommunestyret og viktige saker i denne kommunestyreperioden.

Det ble sommeren 2020 fremmet en Lovlighetskontroll av ordføreren sammen med 8 andre kommunestyremedlemmer fra 6 ulike partier. Saken gjaldt et kommunestyrevedtak som overprøvde Miljødirektoratet rammetillatelse til deponi for ordinært avfall på Raudsand. Heldigvis omgjorde kommunestyret sitt vedtak og gjorde et lovlig vedtak den 19.09.2020. Når det gjaldt lovligheten i det opprinnelige vedtaket, var faktisk ordføreren og daværende kommunestyrerepresentant fra Rødt Morten Walløe Tvedt enige!

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal