Forslaget og ordet besøksavgift er hentet fra «Hurdalsplattformen» er kort og godt en ny og kreativ måte å pålegge reiselivsnæringen og brukerne en ny skatt og unngå å bruke ordet bompenger.

Denne nye skatten er anslått å dra inn en årlig inntekt på 24 millioner, dersom trafikken holder seg.

Jeg støtter lederen i Romsdal Reiseliv (RR) Ole Johnny Amundsen sin uttalelse « Å vedlikeholde og rassikre den nasjonale turistveien over Trollstigen bør være et statlig ansvar»

Rauma Kommune har friskt i minne utfordringene med bompenger gjennom Vågstranda tunnelen, som var en stor årsak til at Vågstranda gikk fra Rauma Kommune til Vestnes Kommune.

Forslaget og bakgrunnen for besøkssavgift går ut på å bruke 6 millioner kroner over tre år på et forprosjekt for å finne alternative sikringstiltak for Trollstigveien.

Fylkeskommunen vil at staten skal etablere et såkalt «besøksbidrag» som skal finansiere sikringstiltak langs Trollstigveien.

Det er foreslått at det skal kost kr 150,00 for hver av de 160.000 bilene som kjører veien. Hver vei.

Innføres denne avgiften vil det skremme bort anslagsvis 15 til 20 % av turisttrafikken som eller ville ha lagt turen over Trollstigen.

Dette vil ikke bare gå ut over reisleivstrafikken i Rauma, men hele fylket og regionen.

Intensjonen i Hurdalsplattformen slik lederen i RR har oppfattet det, er at besøksbidrag skal kunne brukes til å finansiere aktiviteter og tilrettelegging langs bilvegen, ikke til vedlikehold og rassikring av selv vegen.

Trollstigveien er en nasjonal turistvei, dermed har staten også påtatt seg et ansvar å gjøre veien trygg. Det at fylket har det alminnelige vedlikeholdet av veien, bør ikke rokke ved det Statlige ansvaret for helheten.

Nasjonale turistveier skal i løpet av året lyse ut på anbudet driften av kafeteriaen og øvrige butikklokaler på Trollstigen for de nærmeste årene.

Praksis her har vært at vinneren har fått «låne» bygget for kr 0,00 - driveren har kun ansvaret for kommunale avgifter og drift.

Her bør det ligge et potensiale for utleier(Staten) på flere hundre tusen årlig, som kan brukes til sikring av veien.

Staten gjennom Nasjonal turistveier har investert anslagsvis 240 millioner til infrastruktur og nye bygninger på Trollstig platået.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal