Noen politikere liker å profilere seg frittalende og spissformulerte. Det er i utgangspunktet helt greit. Politikk handler om meningsbryting, og innenfor ytringsfrihetens romslige rammer kan man mene mye. Samtidig er det slik at en enkeltrepresentant sitt syn raskt blir sett i sammenheng med det politiske partiet vedkommende representerer. Det er naturlig at mange lesere oppfatter Jenny Klinges siste utspill i kjønnsdebatten som et utspill fra Senterpartiet. Det burde politikeren også ha sett.

Retorikken i Jenny Klinge sitt utspill kan oppfattes som ufin. Det er etter vårt syn forståelig at folk reagerer. Bakgrunnen for Klinge sin kronikk som ble publisert i VG er at Språkrådet sist uke vedtok å få «hen» inn i ordbøkene som et kjønnsnøytralt pronomen. Klinge viser i innlegget til dyreriket når hun sammenlikner menneskers biologiske kjønn. Kritikerne mener at Klinge har et foreldet bilde av kjønn. Lege Kaveh Rashidi mener Klinge plager mange mennesker med sitt utspill.

Til tross for motbør, også fra egne partikolleger, er Klinge klar på at hun ikke ønsker å beklage noe. Det kunne hun med fordel ha gjort. Hun står fritt til å fremme sitt syn, men måten dette blir gjort på skaper etter vårt syn ikke et godt debattklima. Frontene blir unødig skarpe, og det er lett å forstå at retorikken føles ufin av de som er nært på denne problemstillingen. At Klinges egne kolleger i Senterpartiet ser seg nødt til å beklage utspillet under Fylkesutvalgsmøtet denne uka viser at hun ikke har støtte for sitt syn i partiet lokalt.

Språkrådets har brukt lang tid på å jobbe fram sin konklusjon. Saka var ute på høring før det ble konkludert. Vi er enige i at tida nå er moden for å få et kjønnsnøytralt pronomen. Språkrådet er statens rådgivende organ for godt språk. For kritikerne kan det være verdt å merke seg rådgivende. Debatten den siste uka har vist at ikke alle vil følge rådet, uten at det er noen stor dramatikk i det. Det er uansett et sterkt og riktig signal Språkrådet nå gir gjennom anbefalingen av ordet «hen».

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal