Seint lørdag ble medlemslandene i FN enige om en etterlengtet havtraktat. Det har tatt sin tid, i over fire år har det vært dragkamp før avtalen endelig kunne undertegnes av partene. Det er den første internasjonale traktaten som tar sikte på å verne biomangfoldet i internasjonalt farvann og åpent hav, som til sammen dekker nesten halve planeten. – Skipet har nådd havn, kunngjorde konferanseleder Rena Lee ved FN-hovedkvarteret i New York.

Etter årevis med forsøpling og forurensing har en hel verden blitt oppmerksom på at hav og fjord faktisk kan bli helt ødelagt i vår egen levetid. I dag er det stort engasjement langs kystlinjer verden over. I havet flyter avfall, synlig og usynlig, over territorialgrenser mellom alle land. Samtidig sprer uønskete arter seg og truer det naturlige livet under overflata. Over flere år har det vært stort engasjement for å rydde strender. Men den store ryddeaksjonen gjenstår, og den er vanskelig.

«Bunnen var grumsete og dekt av moseliknende, trådaktig og brunlig vegetasjon», det fortalte Jarle Sanden i et leserinnlegg i Romsdals Budstikke i fjor høst. Han var på krabbefiske i Kringstadbukta med barnebarna, men fikk seg en støkk da sjøbunnen var gjengrodd og livløs. Seinere kunne vi fortelle at en trådalge med navnet «lurv» truer tareskogen og sprer seg til stadig nye sjøområder. Dette har vært et stort problem i Oslofjorden de siste åra. I Moldefjorden viser målinger at vannkvaliteten jevnt over er bra, men det registreres nye arter som kan true livet i fjorden.

Regjeringen er fornøyd med at den viktige avtalen endelig har kommet på plass. – Det kommer til å bety veldig mye, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide til NTB etter at det ble kjent. Men flere forskere og biologer har påpekt at Norge så langt har vært en bremsekloss i arbeidet med vern av havet. Vi har levd av havet i uminnelige tider. Det er viktig at vi også viser at vi kan leve med havet.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal