Molde sentrum har manglet en leikeplass. Gjennom flere tiår har det blitt etterspurt en slik samlingsplass. Nå er ventetida snart over. Sjøfronten 2 skal inneholde både flytebrygge og leikeplass. Løypemeldinga er at det kan bli åpning allerede til sommeren. Anlegget som er i ferd med å reise seg ved kaikanten skaper forventning. Dette kan forhåpentligvis bli samlingsplassen Molde har manglet.

Sjøfronten er et stort og viktig prosjekt for Molde. Den overordna planen er god, og prosjektet trekker byen og menneskene tettere på fjorden. I 2019 ble første del av prosjektet åpnet. Vi ser allerede hvordan dette har forandret og utviklet bybildet. Prosjektert har skapt liv og aktivitet mot sjøen. Samtidig er det lite som har blitt gjort for de yngste. En skulptur og ei vannrenne har bedret situasjonen på torget noe. I tillegg er området blitt friere, mer åpent og mer trafikksikkert. Det man fortsatt mangler er samlingsplassen for barn og unge. Tida som har gått siden åpningen har understreket dette behovet ytterligere. Vi håper leikeplassen som nå bygges kan bli dette stedet.

Store byutviklingsprosjekt har en tendens til å ta utgangspunkt i det voksne publikummet. Leikeplasser blir i for stor grad sett på noe som kan være forstyrrende. Heldigvis har det vært en endring de siste åra. Flere byer på Moldes størrelse har investert i park- og lekeanlegg. Dette er bra av flere grunner. Først og fremst fordi at slike anlegg har en viktig funksjon for leik og samling. Samtidig er det et viktig signal om at barn og unge er viktige for byen og kommunen. Fornøyde barn og foreldre skaper aktivitet og gir framtidstro.

Utbyggerne av Brunvoll-kvartalet tok ansvar da de etablerte en stor leikeplass ved det nye boligprosjektet. Allerede ser man hvordan dette har blitt et samlingspunkt. Det tror vi også at den nye leikeplassen kommer til å bli. Et bra lekeanlegg som er gratis sikrer mangfold og aktivitet. Forhåpentligvis blir det etter hvert flere tilbud som er rettet mot småbarnsfamilier i denne delen av sentrum også. Foreløpig er det ganske begrenset.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal