Flere kommuner på gasslaget

foto
Hjelper gode prosjekt: Penger fra gassvirksomheten på Aukra forvaltes av Gassror. Derfra har mange prosjekt i regionen fått avgjørende pengebidrag, eksempelvis flyplassen på Årø. Foto: Bjørn Brunvoll