Tenk om:

Alle bilene, lastebilene og bussene i Norge, Sverige og Danmark ja hele Europa  inklusiv Ukraina var elektriske, for en seier for kampen mot CO2 ville ikke det vært i dag

Tenk om også alle installasjonene i oljeindustrien var elektrifiserte og avhengig av strøm for å kunne produsere gass og olje. for en seier for kampen mot CO2 ville ikke det vært i dag.

Tenk om alle ferger og skipstrafikken i Norge ja i hele Europa hadde vært elektrifisert, for en seier.

Tenk om alle oppdrettsanlegg var landbaserte og trengte strøm uten driftsstans til sirkulering av sjøvann og temperaturregulering.

Tenk om alle fjordkryssinger var undersjøiske tuneller, som trenger strøm uten driftsstans til pumper og annen infrastruktur var gjennomført.

Allerede er all togtrafikk og all infrastruktur og internett avhengig av strøm, ja vi leker sågar med tanken på å elektrifisere flyene våre.

Tenk om vi fikk en driftsstans på grunn av overbelastning eller mangel på strøm la oss si en uke.

Det er vindturbiner til havs som skal redde oss og gi oss den kraften vi trenger ( i dag er det lite vind også i Nordsjøen).

Det er nylig lansert dataprogram som skal registrere fugler som er rødlistede slik at turbinen stopper når en rødlistet fugl nærmer seg, alle andre vil bli kappet hodet av og følgelig også raskt komme på rødlisten.

Finnes det forresten sjøfugler om ikke er på rødlisten? Hvor mye energi vil gå tapt hvis turbinene  skal stoppe og starte for hver fugl som kommer forbi?

Hva med nettverket av strømførende kabler på havbunnen, vil det forstyrre navigeringsevnen for hval og fisk?

For femti år siden trodde vi at havet egnet seg som en søppelfylling for miljøgifter, i dag er all fisk mer eller mindre giftig.

Kveite over 50 kg er spesialavfall, før var storkveite en delikatesse.

For nøyaktig åtti år siden, det vil si 1942 under 2. verdenskrig, skrev ordførerne i gamle Bud, Fræna og Hustad Kommuner om tilstanden i sin kommune utgitt i (Det norske Næringsliv).

Alle nevnte at mangel på elektrisk kraft var et stort savn, og var noe de ventet på. Det de ikke tenkte på var at de på grunn av at de aldri hadde hatt tilgang på elektrisk kraft var de i stand til å leve som før, tross at de var okkupert.

Hvis de hadde vært avhengige av strøm hadde de vært prisgitt okkupantens av eller på knapp jfr. Ukraina i dag.

Hvis vi legger alle egg i en kurv og tror at verden forblir slik som den ser ut i dag vil vi før eller senere få oss en overraskelse, og den kan bli stygg.

Tenk bare på globaliseringen vi alle ønsket, hvor vi trodde at alle i verden var bare snille og gode, i dag vet vi bedre.

Alle skal samme veien, vi løper i flokk

Men husk værhanen viser bare vindretningen, og ikke om retningen er gunstig.

Bekymret

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal