Er det virkelig slik at Gangstad og resten av SP ikke har fått med seg at folket og næringslivet langs hele kysten er i opprør over skyhøye skatter, avgifter, drivstoff, strøm og matvarepriser og en vanvittig formue og grunnrenteskatt.

Vestnes FrP gikk til valg i 2019 mot Møreaksen og ble nest største partiet. Møreaksen var den viktigste saken også ved valget i 2021, og vi vart det desidert størst partiet med 31,4%. Vi går også til valg i 2023 mot Møreaksen og vil ved hver anledning vi får, stemme mot og fremme egne forslag, om noen lurer på det.

Ved valget i 2019 var SP den soleklare vinner, det var aldri tvil om hvem som skulle bli Ordfører. Vi forhandla om en valgteknisk avtale med SP, Høyre og KrF etter valget, Høyre fikk varaordføreren, vi fikk 2 i formannskap og 2. vara. Formannskapet består av 1 H, 1 SP, 1 KrF, 2 FrP, 1 AP og 1 PP. For å bli valgt som Ordfører og Varaordfører må det foreligge et flertall i kommunestyret. Til orientering foreligger det ingen politisk avtale mellom disse partiene og alle partigrupper er fri til å fremme sin egen vedtatte politikk.

Det er meget spesielt å lese i aviser og sosiale medier fra Høyre sine kommunestyrerepresentanter, kandidater og medlemmer at FrP kuppet møtet og at det stilles spørsmål om det etiske og moralen, fordi ordfører hadde forfall. 1 time før møtestart fikk jeg beskjed om at vår vara skulle møte. Orientering om at ordfører ikke var til stede fikk vi ved møtestart.  Det var heller ikke ordfører sitt fremlegg som ble lagt frem, men kommunedirektøren sitt. Mener Høyre virkelig at vi skal stemme for alt kommunedirektøren legger frem? Eller har hvert enkelt parti rett til å legge frem de endringsforslag de mener er rett? Slik jeg leser Høyre nå kan valget i Vestnes avlyses fordi det kun er ordfører sin stemme som teller.  Er det noen som tror at Høyre hadde stemt på FrP sine politiske standpunkt om de hadde møtt som vara for FrP?

Hvorfor sto ikke næringslivet i hele kommunen og næringsforum fram sammen med dere på Trohaugen fredag? Kan det være at det er noen som ikke er enig med dere?

Hva med de som er ansatt og som ser store økonomiske utfordringer for seg og sine. Jeg skjønner at de av oss som har nok og får dekt reisekostnader, glatt kan betale 500 kr dag i pendling. Men det har ikke vanlig arbeidere som jobber på gulvet, lærere og helsepersonell. I dag reiser de gratis med ferje og tur retur med bil for under 150 kr.

Blir også ganske spesielt at enkelte av de som sto frem ikke engang er bosatt i kommunen og snakker ned lokaldemokratiet.

Norstat gjennomførte en undersøkelse med 4000 respondenter før valget i 2021. Der viste deg seg at kun 30 % av  de spurte fra næringslivet i Romsdal ønsket Møreaksen.

Og hvor er de 20 milliardene dere påstår er bevilget?  Prosjektet nærmer seg nå 26 milliarder kroner for 2300 biler i døgnet. Bilistene og vanlige folk skal flås med skyhøye bompenger.

Er det noen som har tenkt på hvordan vanlige folk langs fylkesvei 661 får om det settes på over 5000 biler i døgnet?

FrP mener at Møreaksen må skrinlegges. Bruk heller pengene på trafikkfarlige strekninger som det er flust av både på E 136 og E 39.

Det er ganske så utidig av varaordfører Gangstad i Molde å blande seg inn i Vestnes politikken.

Norstat gjennomførte en undersøkelse med 4000 respondenter før valget i 2021. Der viste deg seg at kun 30 % av  de spurte fra næringslivet i Romsdalen ønsket Møreaksen.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal