– Budstikka er full av bekymrede innlegg, skrev Rødt-politiker Lars Dahle i Molde i et debattinnlegg tidligere denne uka. Han takket for at folk engasjerer seg i lokalpolitikken.

Ved siden av å formidle nyheter og kritisk journalistikk i lokalsamfunnet er en åpen debatt og fremme av ytringsfrihet hovedformålet med Romsdals Budstikkes virksomhet. Det er vi ikke alene om, samme prinsipp gjelder norske presse over hele landet. Nesten øverst i pressens Vær Varsom-plakat heter det: «Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.»

For drøyt ti år siden fikk Romsdals Budstikke støtte fra stiftelsen Fritt Ord for å utvikle og satse mer på meningsbærende artikler i papiravisa. Da fikk vi blant annet seksjonen Ukeslutt hver lørdag, som den dag i dag er en populær debattarena. Nå er det viktig for oss at debatten også er der vi ha flest lesere, nemlig på Rbnett.

Det er gledelig at mange av dere som deltar i debatten tar utgangspunkt i vår nyhetsjournalistikk og lokale hendelser vi forteller om. Skole, eldreomsorg og byutvikling er tema som har engasjert og som mange vil lese meninger om. Personlige ytringer om liv og helse har også fått mye lesning. De fleste debattinnlegg på Rbnett blir lest av mange tusen mennesker. Innleggene blir også noen ganger starten på god nyhetsjournalistikk.

Ytringsfriheten er under press på så mange områder, kanskje mer enn noen gang før i nyere historie. Til tross for det paradoks at sosiale medier har gjort det lettere å publisere egne meninger. Ytringsfrihetskommisjonen, som nylig la fram sin rapport, påpekte hvor sterke krefter som forsøker å kneble meninger også i lokalsamfunnet og på arbeidsplassene. Derfor er det ekstra gledelig at så mange vil og tør ytre sin mening og delta i den lokale debatten.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal