Takk for åpent brev, og anledningen til å forklare det som helt sikkert flere enn innsender lurer på.

Verken Istad Kraft eller forbrukerne er tjent med høye priser og store prissvingninger. -Vi ønsker oss også større forutsigbarhet og normale priser. Konkurransen om kundene i strømmarkedet har nok sjelden vært større enn den er i dag.

Manglende konkurranse?

I Norge er det omtrent 175 kraftprodusenter. Statkraft er størst, med nesten halvparten av samlet produksjon og magasinkapasitet. I Norge er det over 80 selskaper som leverer kraft til sluttbrukermarkedet (privatkunder og bedrifter), og Istad Kraft er et av de selskapene som konkurrerer i dette markedet.

Kraftmarkedet kan deles inn i engrosmarkedet og sluttbrukermarkedet. I engrosmarkedet kjøpes og selges store kraftvolum. Aktører i engrosmarkedet er kraftprodusenter, meglere, kraftleverandører og store industrikunder. Kraftleverandører handler på vegne av små og mellomstore sluttbrukere, mindre næring og industri.

Det mest aktuelle og kjente engrosmarkedet er NordPool hvor mesteparten av volumene handles. Dette er et marked for kontrakter med levering av fysisk kraft time for time neste døgn. Disse prisene (inkl. mva) finner en igjen i Appen til Istad Kraft. I dette markedet fastsettes prisene for hver time neste døgn, basert på tilbud og etterspørsel. Istad Kraft er en liten aktør og har derfor dessverre ingen påvirkning på markedsprisen.

Vi i Istad Kraft er en liten kraftprodusent og en noe større kraftleverandør. Vi produserer i et normalår ca. 25 % av det vi leverer til kunder i området gjennom våre vannkraftverk. Dette betyr at Istad Kraft i hovedsak kjøper kraften vi leverer til husholdninger og bedrifter i markedet, og da for det meste hos Nordpool.

Prise strømmen etter egen eller andres produksjonskostnad?

Før Energiloven kom i 1991, så ble all strøm priset etter produksjonskostnadene i regionale monopoler. Det lokale energiverket hadde monopol på og plikt til å levere strøm i sitt nærområde. Dette var en ineffektiv måte å bygge ut kraft på i Norge, og Energiloven innførte et fritt marked for handel med strøm. Energiloven har tjent norske forbrukere godt i over 30 år. I 2021/2022 har det oppstått spesielle strømpriser, som en sammensatt følge av Russlands invasjon av Ukraina, sterkere kobling med utenlandskabler til Europa, og tørrvær og lite snø i Sør-Norge, med mye nedtapping av produksjonsmagasiner. Ulike tiltak har blitt vurdert som en følge av dette, både i Norge og EU, men konklusjonen er at markedet løser disse problemene best. Løsningen i Norge ble å gi strømstøtte til forbrukerne. Ordningen er nærmere omtalt nedenfor.

All kraft som blir levert av kraftprodusenter i dag (enten det er vannkraft, vindkraft, solceller eller annet) selges til markedspris. Det er ingen kraftprodusenter som tilbyr kraft til en lavere pris enn markedspris.

I den grad et selskap ville velge å tilby å levere kraft til en lavere pris enn markedspris, så ville det betinge at eierne ville gitt avkall på verdier med et ukjent beløp når en fattet beslutningen. En ville hatt en noenlunde oversikt over forventet produksjonskostnad, men markedsprisen svinger fra time til time.

Magasinfylling og overføringskapasitet?

Etter en tørr høst i Midt Norge har magasinbeholdningen normalisert seg. 1/3 av krafta som produseres i Midt Norge kommer fra vindkraft. Lite vind påvirker derfor prisene. Kaldt vær betyr også lite vind. På kalde dager uten vind blir kraftselskapene i Midt-Norge avhengige av import fra omkringliggende prisområder, og vi får dermed en pris ganske lik våre naboer i tilgrensende prisområder.

Overføringskapasiteten (linjenettet) er størst mot det svenske prisområdet SE2. Det er mange kompliserende elementer i dette, som for eksempel beskrankninger i nettet. Disse begrensningene i overføringskapasitet i det nasjonale linjenettet fører til at kraften ikke kan flyte fritt mellom områdene og det blir forskjellige priser i de forskjellige prisområdene.

Norge er delt opp i 5 ulike prisområder. I Midt-Norge (prisområde NO3) har vi som forbrukere vært heldige med en nedbørsrik vinter og vår. Dette har ført til fulle vannmagasiner samtidig som vindkraften har produsert for fullt. Dette har gitt oss til dels svært lave priser tidligere i 2022.

Strømstøtteordningen – en form for «tak» på prisen som privatkundene skal betale

Når markedsprisen på kraft (prisen notert på NordPool) i gjennomsnitt går over 70 øre (eks. mva) per kilowattime for en måned, så dekker staten 90% av det overskytende. Gjennomsnittsprisen for november ble 63,78 øre/kWh i vårt prisområde (NO3), så denne måneden er det ingen støtte å få fra staten. I vårt prisområde er det så langt kun september måned med en pris på 75,29 øre/kWh som har gitt støtte.

Denne støtten kommer i direkte fratrekk på strømregningen din om vi har priser i vårt område som er høye nok til at en kommer inn på ordningen – dette ordner vi for deg som din strømleverandør. Om de hittil høye prisene vedvarer denne måneden vil det kunne bli strømstøtte i desember.

Oversikt over strømpriser og muligheten til å spare strøm – vi prøver å hjelpe sluttkunden

Strømprisene svinger mye og derfor er det uansett viktig å planlegge og følge med forbruket sitt. Derfor prøver vi å gjøre det vi kan for å skape forutsigbarhet. Dette gjør vi blant annet ved at kundene våre kan følge med på strømprisene i appen vår, få varslinger på høye priser, og ved å tilby energistyringsløsninger som skal gjøre det mulig for deg som kunde å ha full kontroll og kunne redusere strømkostnaden. Vi jobber for tiden med videreutvikling av appen, slik at bedrifter skal få det samme tilbudet som private.

Trygg strømhandel - sertifiseringsordning

Tidligere i år var vi en av ca. 1/3 av landets kraftselskap som ble sertifisert som «Trygg strømhandel». Dette er en uavhengig sertifiseringsordning etter initiativ fra bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi, hvor rutinene våre og måten vi presenterer produkter og priser på er gjennomgått og kvalitetsstemplet.

Og lokalt har vi erfarne og dyktige kunderådgivere som gjerne bistår med å finne strømavtalen som passer kundene best, samt bistå på annen energirådgivning- både til privatkunder og bedrift, og vil oppfordre til å ta kontakt om det er noe vi kan bistå med. Sjekk også gjerne ut våre WEB sider og kundeapp for å se hva vi kan bidra med.

Vi håper dette var oppklarende.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal