At vi i Norge er et avislesende folk har vært kjent i alle år, men aldri før har bruken av norske medier vært større enn nå. 83 prosent av befolkningen leser daglig minst én avis på papir eller via digitale flater. Det viser de offisielle lesertallene fra Kantar Forbruker & Media. Før var det avissidene vi bladde i, men nå har det store flertall skiftet over til å lese digitalt. Etter at pc lenge var den mest populære digitale enheten, er det nå mobilen som er største kanal. Hele 64 prosent av befolkningen leser journalistikk på liten skjerm. Det gir en svært nær forbindelse mellom norske medier og leserne.

32 prosent leser minst en papiravis en gjennomsnittlig dag. Samlet sett er det en tilbakegang i lesing av papiraviser på 9,9 prosent fra 2020 til 2021. Men sjøl om papiravisene taper terreng, er det mange som fortsatt foretrekker få nyhetene servert med trykksverte. 21 prosent av den norske befolkningen leser daglig minst ett papirmagasin. Det er en like høy andel som i 2020.

Aldri før har mengden informasjon som tilflyter hver enkelt av oss vært større. I dag har vi tilgang på innhold fra hele verden, sosiale medier tar stor plass og nær sagt alle kan publisere sine egne ytringer. Det er et gode, men også en trussel. De siste åra har uttrykk som falske nyheter, desinformasjon og netthets vist oss hvor lett publiseringsmulighetene kan misbrukes. Sjøl om både medietilbud og mediekonsum er i voldsom endring viser det seg at redaktørstyrte medier er solid forankret i den norske befolkningen. Det mener vi er mer viktig enn noen gang. Norske aviser skal følge pressens etiske retningslinjer, belyse nyhetene fra flere ulike sider og alltid søke sannheten så godt som mulig.

Vi er allerede i en medievirkelighet hvor kunstig intelligens og store datamengder er med å påvirke hvilke nyheter, varer og meninger hver og en av oss får servert. Spådommen er at denne modellen for publisering vil øke kraftig i omfang framover. Vi er i en brytningstid hvor vi i redaktørstyrte medier skal være ekstra årvåkne. Vi tror at god og uavhengig journalistikk fortsatt vil være viktig og grunnlaget for den tilliten så mange lesere viser oss.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal