Mai er også tida der ungdom som er i ferd med å avslutte videregående skole, kan feire at de har nådd en milepæl med tretten års skolegang. Russetida er noe ungdom har forventninger til, lenge før de nærmer seg slutten på det siste skoleåret. Russetida skal være ei kjekk tid der ungdommene på fritida samles og har et sosialt fellesskap.

Litt rabalder, høy musikk og ungdomsfakter er akseptert i russetida. Men russetida har også noen sider som de siste åra har kommet tydeligere fram.

Skoleledere i Molde fortalte før helga i Romsdals Budstikke at de ser en urovekkende utvikling med russefeiringa. «Jeg er bekymra for retningen som russefeiringa har tatt. For få år siden var det mer åpenhet og inkludering. Elever festet og hadde det fint sammen. Det kan virke som utviklinga i storbyene har begynt å komme hit.

Man definerer hvem som er inne og hvem som er ute. Verdiene vi jobber for gjennom hele skoleløpet blir torpedert de siste ukene», sier rektor Leif Magne Lervik ved Molde videregående skole. Rektorkollega Ivar Rød ved Romsdal videregående skole ser den samme utviklinga.

Klikkdannelser og russegrupper er med på å skape barrierer mellom de som er innafor og akseptert, og de som blir stående utenfor. «Å bli utestengt, er ikke et valg», understreker rektor Rød. Utestengelse kan være helt ødeleggende på en ungdom.

Elevene i videregående skole utsettes også for et trykk fra kommersielle selskaper som vil selge dem russeklær og en mengde effekter.

Det er ikke lett å være ung og stå imot dette presset som starter allerede første året elevene er i videregående skole. Russebiler blir stadig mer påkostet, og ikke alle har økonomi til å bli med på å spleise på russebil til flere titusener kroner, med utstyr og musikkanlegg. En slik økonomisk karusell vil i seg selv føre til at mange elever blir stående på utsida.

Ungdommene har gjennom årene på skolen vist at de har gode holdninger. Ungdom har en god ryggmargsrefleks når de opplever urettferdighet og forskjellsbehandling.

Vi har vanskelig for å tro at noen ønsker å holde andre utenfor fellesskapet. Splittelse og utestenging av klassekamerater rimer dårlig med verdier som inkludering og samhold som ungdom er opptatt av ellers i ungdomstida.

Det er prisverdig at skolene tar opp sider med russefeiringen som ikke er så behagelig å snakke om. Gjennom ungdomstida er det mange valg som tas. Uten at det trenger å legge noen demper på russefeiringa.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal