LEDER MANDAG 4. AUGUST:

Svikter i beredskapen

« ... for mange kommuner i landet vårt enten mangler eller har utdaterte planer. »

Beredskap: Mange kommuner har utdaterte eller ingen plan for beredskap, når katastrofen inntreffer.  Foto: Scanpix

Meninger

Hvor god er beredskapen i din kommune hvis katastrofen skjer? Det avhenger av hvor du bor i landet. Ifølge avisa Nationen er 7 av 10 norske kommuner ikke godt nok forberedt, dersom en terrorhandling eller annen katastrofe skulle ramme.

Norske kommuner har plikt til å ivareta befolkningens sikkerhet gjennom forebyggende arbeid og beredskap. Kommunen må utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som skal identifisere mulige risikoer i kommunen, som brann, flom, skred og terror, og hvilke konsekvenser dette kan få for befolkningen og for kommunens evne til å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Ut fra denne analysen skal kommunen lage en beredskapsplan som forteller hvordan kommunen håndterer krisen dersom den oppstår.

En undersøkelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at altfor mange kommuner i landet vårt enten mangler eller har utdaterte planer. Kommunene har ikke en god nok ROS-analyse, og mangler en god beredskapsplan. 

I vårt område er det Aukra, Fræna, Midsund, Rauma og Vestnes som har oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse. Eide og Sandøy har ikke en slik analyse. Mens Molde og Gjemnes har utdaterte analyser. Nesset kommune er ifølge direktoratet usikker på om de har analyse.

ROS-analyse har vært lovpålagt siden 2010. Kommuneledelsen har ansvaret ovenfor de som bor i kommunen, de skal kartlegge hva som kan inntreffe, og de skal kunne håndtere uventete og vanskelige situasjoner. Mangelen på beredskap kan være lovstridig.