LEDER:

Julestengt i psykiatrien

«Det er sjelden at et kutt i tilbud ikke 
har tapere.»

Vil satse: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (t.h.) vil ha økt satsing på psykiatri og rus. Her med avgåtte helseminister Jonas Gahr Støre (t.v.) i Stortinget.Foto: Erlend Aas / NTB Scanpix 

Meninger

I 12 døgn, fra 21. desember til 2. januar, har helseforetaket valgt å spare penger ved å stenge alderspsykiatrien (se sak side 7). Det blir også redusert tilbud i de distriktspsykiatriske sentrene Knausen DPS i Molde og Nordlandet DPS i Kristiansund i jula.

Akuttpasientene skal være sikret et like godt tilbud i jula, som ellers, lover klinikksjef Ketil Gaupset. Vi håper han har rett, men vet samtidig at det er brukere og pårørende som skal avgjøre om det er riktig. I ettertid. Det er sjelden at et kutt i tilbud ikke har tapere.

Samtidig som nyheten
om sparetiltak i psykiatrien ble kjent, gikk vår nye helseminister Bent Høie (H), på talerstolen i Stortinget, under andre dag av trontaledebatten. Her varslet han et krafttak for rusmisbrukere og psykisk sjuke. Helseministeren vil pålegge de regionale helseforetakene å prioritere disse gruppene.

Helseforetakene har fått beskjed om at veksten i behandling av rusmisbrukere og psykisk sjuke skal være høgere enn for somatisk sjuke.

– Foretaksorganisering og sjukehusfusjoner har gått hardest ut over rus- og psykiatripasientene, sier Are Saastad. Mannen bak boka «Feil medisin». Som mangeårig ansatt i psykiatrien, erfaren tillitsvalgt og nå forfatter, mener han at foretaksmodellen rammer utsatte pasientgrupper. Saastads argumenter ble bestridt av daværende helseminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Helse Midt-Norge kommer dårlig ut blant de regionale helseforetakene når det gjelder årsverk i distriktspsykiatrien per 10.000 innbyggere over 18 år med sine 15,8 årsverk. Nord-Norge er på den distriktspsykiatriske norgestoppen med sine 27,5 årsverk per 10.000.