Viktig å ta kulturdebatten

«Vi fant en kulturplan fra 2001. Signert ordfører Rolf Myhre»

Musikkommunen Molde. Jobber for kulturlivet: Musikkrådsleder Nils-Gunnar Solli, kultursjef Jan Olav Szontheimer, Else Marie Outzen i Møre og Romsdal musikkråd og rektor Ingvild Aas i Molde kulturskole vet hva som må gjøres for at Molde skal hevde seg i konkurransen om å bli årets musikkommune. Foto: Hugo Tingvoll 

Meninger

Mye har skjedd på kulturfronten i Molde. De store fyrtårnene i den lokale kulturen har fått nye, flotte lokaler i Plassen. Her finner vi både Moldejazz, Teatret Vårt, Bjørnsonfestivalen, Kunstnersenteret og Molde bibliotek. Vi har også fått en Bjørnsonsal på Rica Seilet. Burde ikke situasjonen for Kultur-Molde være rosenrød?

Nei, mener sentrale aktører innenfor det frivillige musikkarbeidet i Molde. Gapet mellom de store institusjonene og de andre kulturaktørene vokser. De største får statstilskudd, nye lokaler, store sponsorer og mye billettinntekter. Underskogen av band, korps, kor og andre artister sliter med få øvingslokaler og dyre konsertlokaler.

Vi synes musikkrådets leder, Nils-Gunnar Solli har et poeng når han sier at kulturen har forsvunnet i Molde-politikken. Med dagens organisasjon, skal du langt inn i organisasjonskartet før du finner fram til dem som steller med kultur. Og klikker du på Molde kulturskole på kommunens nettkart, kommer du for sikkerhets skyld til feil adresse.

Vi vet at Molde kommune i høst skal lage nye planer for kultur og frivillighet. Derfor prøvde vi å finne den planen som gjelder i dag. Vi fant en kulturplan fra 2001, undertegnet ordfører Rolf Myhre. Mange gode tanker, men kanskje ikke en plan som forpliktet kommunen i særlig grad.

Det er å håpe at Moldes politikere våger å ta kulturdebatten i høst, og at man kommer opp med en plan som er tydelig på hva man vil – og ikke minst hvordan man skal oppnå dette. Viktige element her må være å skaffe nye og bedre lokaler for kulturskolen, samt bidra til at det er tilstrekkelige øvingslokaler. Det første og enkleste man kan gjøre er å gjøre det rimeligere å bruke kommunale lokaler til kulturvirksomhet.