Blir pasientene godt nok ivaretatt?

«Har helseforetaket tatt for lett på kvaliteten i psykiatrien?»
Meninger

Det er urovekkende å lese om hvordan Fylkesmannen i Rogaland vurderer hvordan Helse Møre og Romsdal ivaretar pasientsikkerheten i psykiatrien. Bakgrunnen for at Fylkesmannen i Rogaland, som har ført tilsyn med psykiatrien her i fylket, har rettet krass kritikk mot Helse Møre og Romsdal var en hendelse i fjor høst der en ung nordmøring i 30-åra begikk sjølmord mens han var under behandling ved psykiatrisk døgnenhet på Hjelset.

Ifølge assisterende fylkeslege Cato Innerdal i Møre og Romsdal har det også forekommet to tilsvarende tilfeller på Sunnmøre, hvor pasienter som har vært lagt inn for psykiatrisk behandling, har tatt livet sitt.

Personer som blir lagt inn på akutt- og døgnenhetene i psykiatrien, er i en svært sårbar situasjon. Denne gruppa pasienter har sjølsagt krav på den aller beste behandlingen og ivaretakelsen helsevesenet kan gi. Det er lite tillitvekkende når Fylkesmannen i Rogaland konkluderer med at det er uklart om Helse Møre og Romsdal har prosedyrer der det foretas vurdering av risikoen for at pasienten begår selvmord, og opplæring av personalet i slike prosedyrer. «Dette vil i framtida innebære en betydelig trussel mot pasientsikkerheten på døgnenheten», skriver Fylkesmannen.

Den store omorganiseringen av psykiatrien her i fylket i 2008–2009 skulle styrke kvaliteten i psykiatrien. Var det noe område vi måtte forvente at alle prosedyrer og hensyn til pasientenes sikkerhet var viet den største oppmerksomhet på, var det i psykiatrien. Fylkesmannen har avdekket svakheter i det psykiske helsevernet.

Spørsmålene som melder seg er flere: Har Helse Møre og Romsdal tatt for lett på å sikre kvaliteten i psykiatrien? Er det for få sengeplasser slik at presset på å skulle skrive ut pasienter fra psykiatrien utgjør en risiko? Har psykiatrien blitt styrket slik Stortinget har vedtatt? Vi har ikke registrert at pasientsikkerheten i psykiatrien har vært tema på ett eneste styremøte i Helse Møre og Romsdal. Derimot er oppmerksomheten veldig stor i styret når det gjelder å drive med overskudd og holde budsjettene.