Vi trenger ikke lenger politikere som blendes av egen makt og fjerner seg fra det Moldes innbyggere vil, skriver Terje Heggem

Når parti forlater sine egne velgere

DAGENS MAKTKOALISJON: Er i utakt med sitt eget folk i den kanskje viktigste saken for Molde på mange ti-år, skriver Terje Heggem. Bildet er fra da Krf, Venstre, Høyre og Ap signerte samarbeidsavtalen i september 2015.  Foto: Erik Birkerland

«Når Arbeiderpartiet – som solgte sin politikk til fordel for en varaordførerstilling – ikke vil avklare sitt fortsatte ekteskap med Høyre, er det kun valgtaktikk», skriver Terje Heggem i dette innlegget. 

Kronikk

De tradisjonelle styringspartiene mister velgere, mens småpartier og protestbølger øker i oppslutning. Slik går det når partiene forlater sine velgere! God politikk er en refleks av folks opplevelse av virkeligheten – og ikke konstruert av en tverrpolitiske elite som foretrekker å kjenne best hverandre!

Når velgere opplever at «deres» parti ikke opptrer slik de ønsker, har velgerne tre muligheter ifølge den amerikanske samfunnsviteren Albert O. Hirschman (Exit, Voice and Loyalty, Standford/Harvard). Provoserte velgere kan i første omgang protestere høylytt. Blir de likevel ikke hørt kan de stemme på et annet parti eller stemme det samme som de alltid har gjort.

Molde er i den sammenheng dessverre neppe noe unntak. Hvis en går inn i tallmaterialet for de spørreundersøkelsene som de siste to årene er gjort rundt Møreaksen og dens videre ferd som E39 gjennom Molde sentrum, vil en kunne fastslå at det trolig ikke er flertall for denne veiløsningen blant velgerne til noen av partiene som sitter i Molde kommunestyre – i dag! Dagens maktkoalisjon –(Høyre/Arbeiderparti/Venstre/KrF) – er således i utakt med sitt eget folk i den kanskje viktigste saken for Molde på mange ti-år.


Ny høringsfrist blir 15. september

Vegvesenet utvidet høringsperioden én måned etter ønske fra beboere.

 

Planene for bypakke E 39 Bolsønes-Kviltorp møtt med sterke innvendinger

– Ikke raser Fannestranda

Plan for utbygging av E 39 på strekninga Bolsønes-Kviltorp fikk mye motbør under folkemøtet på rådhuset onsdag kveld. – Ikke raser Fannestranda, ba Rolf Arne Hamre.


Hvordan har denne vegløsningen likevel hatt et flertall i kommunestyret de siste fire årene? Når Moldes befolkning åpenbart ikke ønsker tungtrafikken gjennom sentrum (jo, Felleskjøpet, Fuglset og Kviltorp er en del av Molde sentrum) – og kanskje heller ikke ønsker å betale milliarder i bompenger; hvordan kan en slik politikk bli til? Fortsatt E39 gjennom sentrum vil koste – både miljø og penger. Er det virkelig slik at vi vil at småbarnsforeldre på Kvam, i Nordbyen og Årølia skal belastes med 15.000 bompengekroner (eller mer) årlig i 10-15 år fordi barna blant annet skal kunne delta i idrett og foreningsliv? Mens mette og til dels velbeslåtte tidligpensjonister i Parkvegen og Bekkevoll slipper billig unna?


Sp-topper fra Midsund, Molde og Nesset vil legge gjennomfartstrafikken i ettløps tunnel mellom Fuglset og Lergrovik l Fannestrandvegen får stå som nå

Nye Molde Sp sammen om tunnelforslag for Fannestranda

– Tar vi bort gjennomgangstrafikken med en tunnel, kan dagens trasé langs Fannestrandvegen brukes til kollektivtrafikk.

  

Venstre vil ha «miljølokk»

Molde Venstre mener en 150–200 meter brei kulvert med lokk av gress over E39 vil knytte sjøen tettere til Retiroskogen.


Når politikerne fremstår som inkonsekvente, mister de sine tilhengere. De argumenterer for Møreaksen fordi det vil utvikle et felles bo- og arbeidsmarked Molde-Ålesund. Det vil si; legge til rette for større mobilitet, altså mer biltrafikk. Samtidig forplikter de samme politikerne seg for nullutslippspolitikk! Det henger ikke på greip! Paradokset blir ikke mindre ved at dagens arbeidspendling blir stadig mindre fysisk, men tiltagende digital. Den fysiske arbeidspendlingen er stort sett lokalisert til anlegg med boligrigger. Argumentasjonen tilhører derfor ikke dagens digitale verden, men 70-80-tallet!

Nå har SV, SP, FRP, MDG og Rødt gitt klart uttrykk for at forslaget til løsning for E39 gjennom Molde sentrum er uakseptabel. De fleste observatører forstår at den foreslåtte løsningen er en tapersak som vil slå dramatisk inn i valget 9. september. Så åpenbart er dette at det politiske flertallet i Molde også kjenner at det brenner; Høyre mener riktignok at det er de store (!) tegningene fra SVV som skremmer folk – men vil likevel gjøre noen kosmetiske endringer. Venstre kjenner også varmen fra bålflammen, og ser nå for seg en kulvert-løsning. Folk i KrF frykter som kjent ikke ilden, mens Arbeiderpartiet har levd i den i så lang tid at de neppe evner å merke den!


Opposisjonen samler seg om forslag for Fannestranda

Alle opposisjonspartiene i Nye Molde støtter høringsforslag for å slippe ny firefelts veg langs Fannestranda.

 

Slik svarer Statens vegvesen på politiker-forslagene

Statens vegvesen advarer mot at en tunnel langs Fannestranda ikke vil gi mindre biltrafikk i Molde.


Store deler av befolkningen kjenner seg åpenbart ikke igjen i virkelighetsbeskrivelsene til mange av dagens politikere. Kanskje fordi den ikke skapes av innbyggerne for innbyggerne? Eksempelvis kunne den fremste tillitsvalgte i Molde Høyre i sommer opplyse at Molde sentrum nå skal bli bilfritt! (RB.onsdag 19. juni 2019). Har Molde Høyre dette i sitt program? Når ble dette i så fall vedtatt? Har problemstillingen i det hele tatt vært tatt opp i partiets formelle organer? Og hvilket beslutningsgrunnlag er laget før Molde Høyre konkluderte med et bilfritt Molde sentrum?

Står valget 9. september ikke bare om E39 gjennom sentrum – men også om et bilfritt sentrum? Altså Ja til at den voldsomme tungtransporttrafikken mellom Ålesund og Kristiansund skal gå åpent fra Felleskjøpet og østover, men samtidig nei til privatbiler i «Molde sentrum»? Rendyrket populisme – eller et forsøk på å ikle seg dagens grønne retorikk, men i adferd gjøre noe helt annet? Det er dette som er det nye innholdet til det gamle ordet grønnskolling; du forsøker å fremstå som grønn og miljøvennlig i ord, men er den gamle, «gode» i gjerning.

Velgerne kjenner ikke igjen sine parti med slike politikere! Når Arbeiderpartiet – som solgte sin politikk til fordel for en varaordførerstilling – ikke vil avklare sitt fortsatte ekteskap med Høyre, er det kun valgtaktikk: De vet at et ja til Høyre FØR valget, vil medføre ytterligere innhogg i partiets allerede porøse grunnfjell. Åpenhet er tydeligvis ikke programfestet!


Kyrre Bjørdal Sæther til Molde Ap: – Ha ryggrad nok til å hoppe ned fra Høyres fang

– Det sitter langt inne å gå ut med dette, men jeg gjør det fordi jeg ønsker det beste for partiet på sikt, sier det tidligere Ap-medlemmet.

 

– Det er biltrafikken i Molde som må ned

SV og MDG sier klart nei til den nye firefeltsvegen på E39 langs Fannestranda. – Ved å satse på sykkelveger, dyrere parkering og mye bedre kollektivtrafikk vil biltrafikken gå ned.


Molde har unike muligheter for å legge til rette for optimal kollektivtransport fra Djupdalen til Årø (og etter hvert Hjelset). Storgata kan være åpen kun for kollektivtrafikk mellom 8 og 17 – mens privatbilene fortsatt har adkomst til vegene som støter ned mot Storgata. Dersom en mener redusert parkeringskapasitet i byen vil gi mindre biltrafikk, kan man bare fjerne den uforståelige, men eksklusive særordningen offentlige ansatte har med egne parkeringsplasser. Da ville vi frigjøre omtrent 50% av alle parkeringsplasser i dagen mellom Brunvoll-kvartalet og Seilet. Vi er da på god vei til å være en smart by miljømessig. Bedre kollektivtilbud, bedre forhold for gående og syklende samt fjerning av køene i rushtrafikken, vil gjøre Molde til en enda bedre by.

Valget 9. september er tidspunktet for å stemme slik at Molde blir tatt vare på. Vi trenger ikke lenger politikere som blendes av egen makt og fjerner seg fra det Moldes innbyggere vil. Nå må vi benytte stemmeretten til å vise at kun parti med endringsvilje i forhold til miljø og teknologi, fortjener tillit. Gjør årets valg til din ansvarlige protest. Det er heldigvis ikke for sent.

Det tause flertallet må igjen styre Molde!


Høyre vil ha egen avkjøring til KGB l Holder fast på behov for kollektivfelt, men vil droppe gang- og sykkelveg i sør

Molde Høyre med nytt forslag. Slik vil de løse striden om innfartsvegen langs Fannestranda

Molde Høyre vil «krympe» den planlagte innfartsvegen langs Fannestranda. – Men behovet for å løfte kollektivtrafikken med flere felt kommer vi ikke unna, sier Torgeir Dahl.

 

Aksjonsgruppa: – Er ikke overbevist

Facebookgruppe ser ikke behovet for fire felt på grunn av kollektivøkning.

Vi har for tiden tekniske problem med vårt kommentarfelt. Vi beklager ulempene det medfører.
Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Kronikk