Ein bevisst strategi frå kulturbyråkratane

Det skjer ei stille avvikling av bokbåten

KRONIKK

BOKBÅTEN: Båten er ein institusjon langs kysten og i fjordane, og tenesta har utvikla seg i takt med skiftande tider og utviklingstrekk i samfunnet, skriv atikkelforfattaren. Her er bokbåten Epos ved dampskipsbrygga på Lyngstad.   Foto: ERIK BIRKELAND

Kronikk

Etter 106 turar og 56 års drift kan turen bokbåten la ut på den 21. januar verte den siste om fylkeskultursjef og fylkesbiblioteksjef får det som dei vil.