KRONIKK

Hva forventes av deg når du skal ta førerkort?

Hvorfor stryker så mange på teoriprøven og den praktiske førerprøven?

KJØREOPPLÆRING: – Det er en viktig del av bilføreropplæringen at den som skal ha førerkort får god evne til å vurdere seg selv som fører. Det ser ut som mange ferske bilførere er lite kritisk til hvordan de selv kjører, og at de oppfatter seg selv som mye dyktigere enn det de egentlig er, skriver artikkelforfatteren.  Foto: NTB scanpix

– BRUK LANG TID: Den som har bestemt seg for å ta førerkort og skal bli en trygg bilfører, bør bruke lang tid på opplæringen, skriver Jan-Erik Myhr, seksjonsleder i Statens vegvesen i Møre og Romsdal i denne kronikken. 

Kronikk

Statens vegvesen ser nå en negativ trend med økende stryk på teoriprøven. Over 50 prosent stryker på sin første teoriprøve i Møre og Romsdal.

Strykprosenten på førstegangs teoriprøve har økt fra 40 prosent i 2015 til 53 prosent i 2018. Stryk på førstegangs praktisk førerprøve er på rundt 20 prosent. Det er å kaste bort deres egen og vår tid.

Mange drømmer om førerkortet på 18-årsdagen, men vi ser at mange møter opp altfor dårlig forberedt både til teoriprøven og til førerprøven. Statens vegvesen brukte i 2018 143 dagsverk, med 5 praktiske prøver per arbeidsdag, på kandidater som måtte forsøke flere ganger før de bestod førerprøven. Det blir også dyrt for den som skal ta førerkortet, når de må ha flere forsøk.

Vi vil bruke tiden vår på kandidater som kan trafikkreglene, skjønner samspillet i trafikken og er trygge og oppmerksomme. Er kandidaten det når han/hun fyller 18 år, vil vedkommende mest sannsynlig bestå førerprøven.

Hvorfor stryker så mange på teoriprøven og den praktiske førerprøven?

Det er mange årsaker til det. Mange er for dårlig forberedt og mangler de trafikale kunnskapene. Vi anbefaler alle å lese seg godt opp på trafikkreglene. Det holder ikke å ta quizer og prøver på nett. Det gir ikke gode nok kunnskaper om trafikkreglene. Flere har for dårlige språkkunnskaper til å bestå en ordinær skriftlig teoriprøve.

I Norge har vi en lang og god historie med tanke på føreropplæring og ervervelse av førerkort. En del av føreropplæringen er obligatorisk, samtidig som opplæringsmodellen legger til rette for mye privat øvelseskjøring, slik at en stiller best mulig forberedt til teoretisk og praktisk førerprøve.

Den som har bestemt seg for å ta førerkort og skal bli en trygg bilfører, bør bruke lang tid på opplæringen. Statens vegvesen anbefaler at man bruker opptil to år fra man begynner opplæringen til den dagen man står med et førerkort i hånda. Det er viktig å skaffe seg så mye erfaring som mulig før en skal kjøre alene. Forskning viser at de som har øvelseskjørt mye, er mindre utsatt for ulykker etter at de har fått førerkort.

Å øvelseskjøre mye er viktig for å bli en sikker trafikant som unngår ulykker. Statens vegvesen anbefaler at du øvelseskjører minst 140 timer før førerprøven. Dette tilsvarer over en time i uka i løpet av to år.

For å oppnå målene i bilføreropplæringen er det et krav å ha gjennomført trafikalt grunnkurs før man starter øvelseskjøring. Når det er på plass kan eleven starte med øvelseskjøring både privat og i trafikkskole. Statens vegvesen anbefaler å ta kontakt med en trafikkskole tidlig, slik at de første kjøretimene kan tas før privat kjøring starter. I et nært samspill mellom kandidat, foreldre og trafikklærer kan en så veksle mellom å kjøre med en kyndig lærer for å lære inn nye ting, for så å trene mengde sammen med en voksenperson som har fylt 25 år og har hatt sammenhengende førerrett i minst 5 år. Gjennom et tett samarbeid der foreldre tar ansvar for å trene mengde i et par år før førerprøven, er vi sikre på at en ung og fersk bilfører har betydelig redusert risiko den første tida han eller hun kjører bil. Den største innsatsen med privat øvelseskjøring bør komme på slutten av trafikkopplæringen hos trafikkskolen. Da får kandidaten best utbytte av mengdetrening, på et høyt nivå.

Trafikkopplæringa i Norge er bygd på opplæring i fire trinn. Første trinn er det trafikale grunnkurset. Det er på 17 timer og er obligatorisk. Det skal gi grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være sjåfør og det skal danne grunnlaget for øvelseskjøring. I andre trinn skal kandidaten lære seg å bruke kjøretøyet rent kjøreteknisk og eleven skal lære hva føreransvar innebærer. På det tredje trinnet skal eleven lære å kjøre i variert trafikk og bli tilnærmet selvstendig som fører. I fjerde og avsluttende trinn skal en sikre seg at den som får førerkort er god nok til å kjøre på en forsvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Hvis du tar kontakt med trafikkskole den dagen du fyller 16 år, gjennomfører hoveddelen av det obligatoriske innen du er fylt 17 år, fortsetter med mengdetrening, så kan du avlegge teoriprøven den dagen du er 17 og et halvt år, og kan bestille praktisk førerprøve når teoriprøven er bestått. Statens vegvesen kan da garantere at kandidater som følger det løpet vil oppnå målet sitt om å ha førerkortet rundt 18-års dagen.

I Møre og Romsdal sender vi ut invitasjon til alle foresatte til 16-åringene om å delta på våre informasjonsmøter om mengdetrening. På møtet vil vi drøfte hvordan samarbeidet mellom den som skal ta førerkort, foresatte/ledsager som skal være med og øvelseskjøre, og trafikkskolen kan bli best mulig gjennom opplæringsperioden. På møtene blir utstyret som trengs for å øvelseskjøre lovlig delt ut gratis, altså ekstra speil til ledsager og L-skilt.

Det er en viktig del av bilføreropplæringen at den som skal ha førerkort får god evne til å vurdere seg selv som fører. Det ser ut som mange ferske bilførere er lite kritisk til hvordan de selv kjører, og at de oppfatter seg selv som mye dyktigere enn det de egentlig er. Dette må samfunnet ta på alvor. Spriket mellom virkelig dyktighet, og det en selv mener å være god for, må bli mindre.

Risikoen for å drepe eller skade seg selv og andre er langt mindre ved mye mengdetrening, enn for de som mangler mengdetrening. Appellen fra Statens vegvesen blir altså at foreldre og elev tar kontakt med trafikkskole så tidlig som mulig, at de sammen sørger for godt samarbeid og tar ansvar for mest mulig mengdetrening før førerprøven. Det vil bidra til færre drepte og skadde ungdommer i trafikken.

Vi har for tiden tekniske problem med vårt kommentarfelt. Vi beklager ulempene det medfører.
Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Kronikk