KRONIKK

– På kort varsel innfører regjeringen avgifter som hindrer teknologisk utvikling

– Blokkjede er teknologi som muliggjør den digitaliseringen vi i stadig større grad gjør oss avhengige av, og som skal sikre at vi har et lønnsomt næringsliv og en bærekraftig forvaltning i fremtiden.

«Det overrasker meg at regjeringen på kort varsel uten grundige undersøkelser eller høringer, innfører avgifter som hindrer en utvikling de også tydelig ønsker seg for Norge.» Det skriver Steinar Kristoffersen, rektor ved Høgskolen i Molde, etter budsjettforliket som rev grunnen under nytt datasenter og milliardinvestering i Fræna.   Foto: ERIK BIRKELAND

«Det er overraskende om politikerne forhandler i Oslo uten å drøfte grunnleggende tekniske og økonomiske forutsetninger for en så innovativ og vidtspennende næring som Troll Housing har vært involvert i.»

Kronikk

Ved Høgskolen i Molde forsker vi bl.a. på hvordan blokkjede-teknologier kan benyttes til å sikre transaksjoner og virtuelle verdier, spore forsendelser og etablere effektive logistikk- og forsyningskjeder. Dette er teknologi som muliggjør den digitaliseringen som vi i stadig større grad gjør oss avhengige av, og som skal sikre at vi har et lønnsomt næringsliv og en bærekraftig forvaltning i fremtiden.


Milliardinvestering i Fræna ryker etter budsjettforlik

Troll Housing skulle åpne datasenter i Fræna i desember, med tusenvis av superdatamaskiner og mange nye ingeniørstillinger. Men budsjettforliket tirsdag setter en stopper for storsatsingen.


Det overrasker meg at regjeringen nå på kort varsel uten grundige undersøkelser eller høringer, innfører avgifter som hindrer en utvikling de også tydelig ønsker seg for Norge. Dette bremser viktig teknologisk utvikling. En kompetanseindustri under oppbygging i Norge kan forsvinne helt, fordi en innsatsfaktor vi hadde tilgang til, nemlig ren og fornybar energi, ikke lenger blir tilgjengelig til en konkurransedyktig pris.


Forskerstillinger i Molde ryker etter budsjettforlik

Teknologileverandør ville finansiere forskerstillinger på Høgskolen

– Forskningsprosjektet knyttet til datasenteret i Fræna var en unik situasjon med en svært anerkjent teknologileverandør. De tilbød finansiering av forskerstillinger hos oss, sier rektor ved Høgskolen.


Jeg kjenner godt til Haakon Bryhni fra tiden som Post.Doc ved Universitetet i Oslo: Vi er begge entusiastisk opptatt av forskningsbasert innovasjon, og har sett hvor stor betydning denne kan ha for lokal verdiskapning. Vi har ved flere anledninger snakket om å finne en måte å samarbeide på.  Nå hadde vi et prosjektinitiativ som bygget på de rette idéene, lokalt næringsliv og verdiskapning og internasjonale ambisjoner.

Perfekt prosjekt

Høgskolen i Molde etablerte nylig sin TTO («Technology Transfer Office») for å hjelpe til med kommersialisering av forskningen her, sammen med ansatte og studenter. Bryhnis prosjekt var perfekt å knytte opp mot denne funksjonen. Vi er dessuten i ferd med å re-etablere vår bachelor i IT og digitalisering. Maskinlæring og datasikkerhet ligger an til å bli viktige fag i denne utdannelsen. Dette er også sentrale elementer i prosjektet som nå har mistet sin viktigste internasjonale samarbeidspartner.

Sett fram til samarbeid

Jeg har naturligvis sett frem til å etablere et forpliktende samarbeide med Simula Research Laboratory og Oslo Met - storbyuniversitetet som begge er anerkjente forskningsinstitusjoner i Norge som Høgskolen har interesse av å samarbeide med. Ikke minst, dette ville ha betydd flere stipendiater til Molde. Vi er vitenskapelig høgskole i logistikk. Det forplikter oss til å ha en god og produktiv forskerutdanning.

Vi vil fortsatt søke samarbeide, men dette var en unik situasjon med en svært anerkjent teknologileverandør som tilbød finansiering av forskerstillinger hos oss. De ønsket å samarbeide med oss i forbindelse med sin satsing med Troll Housing i Fræna. Vi ser fremdeles på dette som en spennende mulighet for oss, men den eksterne finansieringen som vi hadde håpet på, ser nå ut til å forsvinne. Den må vi finne en erstatning for, hvis ikke regjeringen ser gjennom regnestykkene sine på nytt. Jeg er veldig usikker på om de har tatt hensyn til de negative effektene av å endre rammebetingelsene for denne næringen.

Overraskende

Det er overraskende om politikerne forhandler i Oslo uten å drøfte grunnleggende tekniske og økonomiske forutsetninger for en så innovativ og vidtspennende næring som Troll Housing har vært involvert i. Blokk-kjede er strømkrevende å utvikle, og det kan virke rart at vi skal bruke norsk strøm til å skape over-nasjonale, uregulerte valutaer. Det kan jeg forstå. Men krypovaluta er bare en av veldig mange mulige anvendelser av denne teknologien. Datasikkerhet, digitalisering og logistikk for industri, næringsmiddel og helsevesenet er andre eksempler som ville kunnet få enda større betydning, om vi fikk fortsette å jobbe med dette.

Vi underviser også entreprenørskap og innovasjon, og kompetansen og erfaringen som dette prosjektet ville bringe med seg, hadde passet veldig godt inn i vårt studieprogram med en visjon om knoppskyting av nye bedrifter. Jeg håper at vi kan få til en bedre dialog med politikerne om dette tiltaket.

Dr. Steinar Kristoffersen, rektor ved Høgskolen i Molde

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook