KRONIKK

En takstmanns rolle i dagens samfunn

BOLIGER: Både nye bygg og eldre hus kan inneholde feil som kan bli kostbare, skriver artikkelforfatteren.  Foto: Bjørn Brunvoll

Takstmann Oddbjørn Berild 

Kronikk

Noen synspunkter ved kjøp og salg av bolig og oppføring av nye boliger.

En takstmann skal ha bred og god byggteknisk bakgrunn og kompetanse og bør være medlem av Norsk takst, (nå sammenslått av Norges takseringsforbund NTF og Nito Takst) som er bransjens eget forbund. I tillegg kan den enkelte takstmenn ta forskjellige sertifikater / spesialisering innen beslektede fagfelt og dermed øke kompetansenivået.

En salgsrapport skal inneholde ett prospekt, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema og kommunal informasjon om eiendommen, dette for å sikre et best mulig totalt bilde av eiendommen.

En kjøper skal være trygg på at salgsrapporten inneholder korrekt informasjon, dersom dette ikke samsvarer med eiendommens faktiske tilstand, kan dette i verste fall medføre store konsekvenser, kostnader og erstatningskrav mot for eksempel selger, forsikringsselskap, takstmann og meglerkontor. En kjøper må kunne vite hva de kjøper.

Enkelte tvistesaker har et høyt konfliktnivå og dessverre ender disse ofte i retten i langvarige konflikter med varierende utfall. En selger har opplysningsplikt og kjenner sin bolig best og skal informere om eventuelle feil de kjenner til i egenerklæringsskjemaet.

Enkelte tekniske forhold har selgere ikke kompetanse og kunnskaper om, forståelig nok, det skal en takstmann kunne avdekke. Derfor bør en potensiell kjøper lese prospekt og takstrapport nøye og helst før visning, avmerke i salgsoppgaven de ting de vil undersøke eller spørre eier / visningsansvarlig / megler/ takstmann om.

Alle parter er mest tjent med at boligens reelle standard skal fremkomme og utelukke / begrense konfliktnivået i ettertid, også en selger.

Jo eldre en bolig er, jo flere ting samsvarer naturlig nok, ikke med dagens standard.

Se etter tilstandsgraden (TG) i takstrapporten og dens beskrivelse. Se hva som er bemerket og eventuelle anbefalte utbedringstiltak.

Alle bygningskomponenter i en bolig har en estimert levetid og kan være utlevd i takstsammenheng, men fullt ut funksjonelt. Som et eksempel vil selve skiferen på et tak ha tilnærmet ubegrenset levetid, men undertak, lekter og spiker har en estimert levetid på 50 – 80 år og dersom denne levetiden er oppnådd, vil taktekkingen ha tilstandsgrad (TG) 3. Totalrenovert taktekking med nytt undertak vil oppnå TG 1 om den håndverksmessige utførelsen er fagmessig utført.

Meglere oppfordrer kjøpere til å ta med bygningskyndig på visning og takstrapporten skal være et grunnlag for undersøkelse og veiledning for en kjøper.

Det bygges mange nye boliger rundt omkring og mange har meget høy faglig utførelse. Imidlertid forekommer det byggefeil og dette koster samfunnet enorme summer årlig.

En fersk undersøkelse viser at håndverket blir dårligere her i landet, og bare i fjor ble det registrert byggeskader for til sammen 17 milliarder kroner i Norge, viser tall fra SSB.

Det ble i fjor registrert 4610 vannskader i Norge som tilskrives dårlig håndverk. Det tilsvarer 12 vannskader hver eneste dag, viser statistikk fra Finans Norge.

Takstmenn bør komme inn på et tidligere tidspunkt enn de gjør i nye bygg, og at dette ville kunne spart samfunnet for store årlige beløp. Tidligere undersøkelser gjennomført av Sintef byggforsk har konkludert med at så mye som 65 til 70 prosent av alle byggskader skyldes fukt. Svein Bjørberg, professor ved NTNU og FoU-leder i Multiconsult, bekrefter at dårlig håndverk er problemet i de aller fleste tilfellene. Årsaken er byggefeil, og byggefeil skyldes dårlig arbeid hos prosjekterende og utførende, sier han.

Feil kan likevel oppstå, og en seriøs aktør vil rette opp dette og ønsker å levere kvalitet i henhold til avtale. Enkelte aktører erkjenner ikke dette problemet og trenerer utbedringer de er pålagt innenfor reklamasjonsretten (5 år) i håndverkertjenesteloven. (Lovdata.no) Disse er ofte gjengangere og kjennetegnes av dårlig håndverk og oppfølging av ansatte. Utbedring av feil i ettertid kan bli meget kostbart.

Min erfaring gjennom 25 år som takstmann er at de som har en ekstern bygningskontrollør i byggeperioden, og ikke nødvendigvis en som er anbefalt av entreprenøren, er de mest fornøyde huseierne.

Mange av de som står ansvarlig for oppføringen av bygget (Håndverker / entreprenør) synes denne kontrollen er ryddig, kostnadsbesparende, begrenser tidsbruken og er effektiv da det avslører eventuelle byggefeil under oppføring og er lett å utbedre før bygget ferdigstilles, på lik linje som uavhengig kontroll (UK) er påkrevet for våtrom.

I ettertid kan utbedringer være omfattende og kostnadskrevende, men likevel relativt lett å avdekke, det være seg fuktproblematikk, retning- og loddavvik over tolleransekrav, slurv og unøyaktig isolering som gir kuldebruer og varmelekkasjer, ventilering etc.

En gylden regel er at man benytter seg av godkjente fagpersoner med de nødvendige sertifikater og godkjenninger og som kan vise til erfaring / referanser.

Takstmann Oddbjørn Berild DNV / MNT, Takst og prosjektpartner

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook

Tagger:

Vi har for tiden tekniske problem med vårt kommentarfelt. Vi beklager ulempene det medfører.
Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Kronikk