KRONIKK

Trening og skader i unges vekstspurtfase

«Ønsket om å bli best og frykten for å velges bort, gjør at barn og unge trener gjennom smerte, eller begynner på igjen for tidlig etter skade. Det som virker uproblematisk der og da, kan få langvarige konsekvenser og ødelegge den unges mulighet til å nå sitt potensiale.»

PÅ BANEN: – Hard trening øker skaderisikoen, men trening er også en nødvendig forutsetning for å forebygge skader, skriver artikkelforfatterne.  Foto: NTB Scanpix

Guri K. Skrove (Møreforsking Molde, Geir Oterhals (Høgskolen i Molde) og Mats R. Jørgensen (Molde fotballklubb) 

Kronikk

Forskning viser at unge idrettsutøvere er spesielt utsatte for skader i perioder med raskest vekst, den såkalte vekstspurten. I gjennomsnitt inntreffer vekstspurten for jenter i 11- og 12-årsalderen, og for gutter i 13-årsalderen, men de individuelle variasjonene er store.

Vekstspurten sammenfaller ofte med en periode hvor mange ønsker å satse mer seriøst innenfor én idrett. Det finnes flere gode argumenter for at man bør drive bredt og allsidig med idrett til etter den kritiske vekstspurten, blant annet at det vil redusere skaderisikoen. Paradoksalt nok fører en stadig tidligere satsing og spesialisering innen idrett til at flere unge har økt og mer ensidig treningsbelastning i vekstspurten. Fremfor allsidig trening gjennom deltakelse i flere idretter og lekbasert trening, økes treningsmengde, frekvens og intensitet innen én idrett. Øvelse gjør mester, men kan også øke risiko for overbelastningsskader, dvs. skader som er langvarige og kommer tilbake igjen og igjen.

I perioden rundt vekstspurten trenger kroppen lengre tid til å hente seg inn etter hver økt. Øvelser som før ikke utgjorde stor belastning for et kne, kan i vekst gi for stor belastning. Beinlengde, sener og muskler vokser i ulikt tempo, noe som betyr at kroppen ikke lenger har de samme forutsetninger for å stå imot de nye økte kreftene som påføres sener og ledd i samme bevegelse som før vekstspurten. Ønsket om å bli best og frykten for å velges bort, gjør at barn og unge trener gjennom smerte, eller begynner på igjen for tidlig etter skade. Det som virker uproblematisk der og da, kan få langvarige konsekvenser og ødelegge den unges mulighet til å nå sitt potensiale.

Molde Fotballklubb, som har tatt initiativ til forskningsprosjektet, har tatt dette på alvor i Aker-akademiet. De har innført et system hvor lengdevekst hos unge spillere måles hver måned. En spiller som har vokst mer enn 0,6 cm siden forrige måling, får «gult lys». Når veksten vedvarer i flere måneder får spillerne «rødt lys», og da reduseres kampbelastning og -situasjoner som utgjør den største skaderisikoen, og spilleren får et individuelt opplegg med økt fokus på styrke og teknisk trening. Hva som er riktig trening, og hvor lenge en slik periode med redusert skaderisiko bør vare, har vi fortsatt ikke alle svarene på.

Hard trening øker skaderisikoen, men trening er også en nødvendig forutsetning for å forebygge skader. Utfordringen ligger i å finne balansen mellom nok trening til å tåle de belastninger man utsettes for, og som gir fremgang og bedre prestasjoner, men som ikke øker risikoen for skader som kan legge idrettsdrømmen i grus. Å ikke trene er ikke et alternativ!

Forskning viser at perioden rundt vekstspurt kan være en svært gunstig periode for økt fremgang i spesielt styrke og hurtighet – både for jenter og gutter. En rekke vekstrelaterte endringer som skjer i kroppen før, under og etter vekstspurten, som eksempelvis oppjustering av ulike veksthormon, differensiering av muskelfibertype, raskere energitilførsel til musklene og endringer i muskel-sene arkitekturen, bidrar til den økte treningseffekten.

Vi tror at man for unge i vekst kan utnytte dette biologiske «vinduet» bedre, både redusere risikoen for skader, men også gi økt treningseffekt. Denne måten å legge opp trening på kan også fungere i breddeidrett, ved å vektlegge et økt fokus på ulike fysisk ferdigheter i ungdomstiden. Kunnskap om systematisk trening som utvikles for unge spillere i Aker-akademiet kan spres og videreutvikles for spillere på alle nivå, samt være relevant for unge utøvere i andre idretter. Per dags dato er det imidlertid behov for mer forskning på hva som er optimale ingredienser og blandingsforhold i en biologisk tilpasset treningsoppskrift for unge lovende utøvere, noe Molde fotballklubb, Høgskolen i Molde og Møreforsking Molde vil fortsette å jobbe med.

Guri K. Skrove (Møreforsking Molde, Geir Oterhals (Høgskolen i Molde) og Mats R. Jørgensen (Molde fotballklubb)

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook