KRONIKK

Jante og sentraliseringen

Hallgeir Gammelsæter: – En fusjon med NTNU (eller et annet stort universitet) er i praksis ikke noe annet enn en overtakelse, eller overgivelse, om en vil.

Hallgeir Gammelsæter er professor og tidligere rektor ved Høgskolen i Molde  Foto: Svein Olav Sæter

Kronikk

Mer enn noe annet har høyere utdanning nå blitt næringspolitikk. Molde Næringsforum (MNF) vil derfor i neste uke arrangere frokostmøte om framtiden til Høgskolen i Molde (HiMolde). MNF har lenge vært en pådriver for at HiMolde skal fusjonere med NTNU i Trondheim. I praksis betyr dette at også Molde kommune har gått inn for at en av de største statlige arbeidsplassene i byen skal styres fra Trondheim og ikke fra Molde.

Mange vil kanskje stusse over denne påstanden. Det har da ikke vært noen debatt om dette temaet i verken formannskap eller kommunestyre? Det stemmer nok, men Molde kommune har ingen næringsavdeling eller næringssjef og utøver i praksis mye av sin næringspolitikk gjennom MNF. Uten politisk behandling. Ordfører og rådmann sitter i MNFs styre, og Molde kommune gir et betydelig tilskudd til driften av MNF. Kommunens representanter har ikke på noe tidspunkt uttrykt dissens i saken. Dermed står kommunen i praksis bak MNF. 

Det er bra at MNF vil bidra til mer debatt om en sak foreningen selv har bidratt til å låse. Jeg har som tidligere styremedlem i MNF møtt på de fleste styremøtene. Jeg har ofte informert om strukturprosessen, men jeg har ikke opplevd noen grundig debatt eller avstemning i MNFs styre. Like fullt har MNF uttalt seg i saken flere ganger, senest 22. juni, uten at jeg som styremedlem har vært informert eller involvert. Jeg har derfor formelt ment to forskjellige ting i to ulike styrer. MNFs leder har i tillegg gått hardt ut mot HiMolde,  og har dermed påtatt seg rollen å legge offentlig press på et av sine egne medlemmer i et avgjørende strategisk spørsmål. I praksis har MNF gitt kunstig åndedrett til en sak som lenge har vært mer enn halvdød. Og som nå trekker sitt siste sukk.

Hva er det så MNF med kommunens støtte har gått inn for? En fusjon med NTNU (eller et annet stort universitet) er i praksis ikke noe annet enn en overtakelse, eller overgivelse, om en vil. Selv om HiMolde skulle ha noe å forhandle med, vil alle avtaler i praksis være verdiløse. HiMolde vil nemlig opphøre å eksistere. Det vil ikke lenger finnes noe styre i Molde. Styret for NTNU vil snart kunne «reforhandle» og tolke den avtalen de selv inngikk med oss før overtakelsen, akkurat som den vil. Også Studentsamskipnaden i Molde vil prompte bli overtatt og restrukturert av Studentskipnaden i Trondheim.

Hva ville bli status i Molde? Flertallet i styret ved et universitet velges av studentene og de ansatte. NTNU har i dag ca. 6.700 ansatte, HiMolde ca. 200. NTNU har 39.000 studenter, HiMolde knapt 2.500. Muligheten til å få makt gjennom styrerepresentanter fra vårt studiested er altså minimal.

På beslutningsnivå tre, under styret og toppledelsen, ligger fakultetene, avdelingene. NTNU har åtte fakulteter som alle ligger i Trondheim. Disse består av institutter, 56 i tallet. Molde kan i starten forvente å få ett til tre institutter, altså på beslutningsnivå fire. Tre av 59. Vi blir vel ikke akkurat større av det? Det er betydelig overlapp mellom institutter i Trondheim, Gjøvik og Ålesund, så med tiden er det grunn til å vente en sanering. Hvem vil komme best ut av det?

Vi vet allerede med sikkerhet at doktorgradsutdanningene ved HiMolde neppe vil overleve lenge i NTNU, og innholdet i master- og bachelorprogram, og hvilke studier vi får tilby, vil i økende grad bli bestemt på fakultetsnivå. I Trondheim. At store organisasjoner vil standardisere bør ikke overraske noen. NTNU vil bare gjøre det de forventes å gjøre.    

Aftenpostens spaltist, professor i økonomisk historie Einar Lie, kommenterer strukturreformen 26. aug. Han påpeker helt riktig at: «Nå begynner et tungt arbeid innad i institusjonene, der vil det nå komme flyttinger, konsentrasjon og saneringer. Dette er betydelig underkommunisert i offentlig debatt og innad i de nye universitet og høyskoler, som i den første fasen har snakket mest om nye fellesskap og hvordan alt godt skal ivaretas, …». Hvis MNF fremdeles tror at en «fusjon» skal føre til vekst i Molde så må det godt underbygges.  

Ja, HiMolde er nå en av de minste høgskolene i landet, men er det ikke bedre å være liten og synlig og stolt, slik Molde by selv er det, enn en bortgjemt og fjernstyrt filial i et stort byråkratisk konglomerat?

Janteloven har vært flittig i bruk i vår sektor de siste fire årene. For få år siden var HiMolde en velfungerende og effektiv høgskole med stolte medarbeidere. MNF stilte selv opp og feiret vitenskapelig høgskole status, et kvalitetsmerke. Dette har snudd. Selv om de fleste kvalitetspilene har pekt oppover de siste årene blir vi nå bare møtt med at vi er så små. Så da kan vi vel heller ikke være bra. Og ha noen framtid. Nå hører vi det så ofte, også lokalt, at vi selv begynner å tro det.

Heldigvis er det en gruppe som ikke klager på at vi er små: Studentene. Og det er vel dem vi først og fremst er til for?

Sentralisering har blitt et viktig tema i valgkampen, men den knyttes helst til kommunereform, regionreform og politireform. Sannsynligvis har sentraliseringen vært enda sterkere i høyere utdanning. Dit makten flyttes, flyttes også ressursene. Det er 15 år siden sykehusreformen, en parallell til det som nå skjer i høyere utdanning. Likevel har man enda ikke greid å erstatte Molde sykehus som var nedslitt allerede da. Og driftsmodellen skinner vel ikke akkurat i disse dager? Skal vi likevel fortsette å ha klokketro på sentraliseringens velsignelser?

Det er Stortingsvalg om halvannen uke, og vi har som velgere muligheten til å gi beskjed til politikerne om dette er en utvikling vi støtter. Før det utfordrer jeg partiene lokalt om å være tydelige på hvilken holdning de har til HiMolde sin framtid og hva de vil jobbe for innad i sine partier og i kommunen. Vil dere at små høgskoler skal ha livets rett og vekstmuligheter også i framtiden, til beste for samfunn utenfor de store byene? Dette er nemlig først og fremst et politisk spørsmål. Svarene bestemmer hvem som får min stemme.

Hallgeir Gammelsæter

Professor og tidligere rektor, Høgskolen i Molde

--------

Vil du skrive i På tråden?  Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg?  Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du  meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg  Nordvest Debatt på Twitter

Følg  Nordvest Debatt på Facebook

Vi har for tiden tekniske problem med vårt kommentarfelt. Vi beklager ulempene det medfører.
Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Kronikk