KRONIKK

For mange dårlige menn

Vi trekker ikke nok damer. Et omkved messet av godt voksne menn, skriver Ragnhild Sophie Berthinussen.

Illustrasjon: Mari Watn 

Kronikk

Møre og Romsdal er overbefolket av dårlige menn. Hva kan vi gjøre for å snu denne trenden? Fylkesplansjef Ole Helge Hauge i samtale med politisk redaktør i Romsdal Budstikke Richard Nergaard er opprørt. De ser et stort samfunnsproblem og spør lesere av lokalavisa: Hvorfor fungerer ikke medisinen?

Virkeligheten er en annen. I Romsdal Budstikke 23.5.2017 kan vi, på forsiden og s. 8 og 9, nok en gang lese om hvor begredelig det står til med bra damer i Møre og Romsdal. Forsiden prydes av et bilde av fylkesplansjef Ole Helge Hauge med overskriften Vi drar ikke nok damer. Og på side 9 kan vi lese avsnittoverskriften For få bra damer.

Jeg velger å tro at overskriftene står for politisk redaktør Richard Nergaards penn, og ikke kommer fra munnen til fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Men hallo! Hvor mange ganger skal vi bli konfrontert med dette virkelighetsbildet?

Feilmedisinering

Vi trekker ikke nok bra damer. Neeih. Og hvorfor gjør man ikke det da?

Om svaret de siste xn årene har vært damene ikke flytter til regionen så undres jeg over denne tilbakevendende medisinen vi blir foret med: Vi har underskudd av damer. Vi drar ikke nok damer. Vi trekker ikke nok bra damer.

Har noen stilt seg det essensielle og særdeles viktige spørsmålet: Er fylket feilmedisinert? Jeg evner å skjønne at hverken fylkesplansjefen, assisterende fylkesplansjef eller andre ønsker å snakke om et overskudd av menn. Vi ønsker jo å beholde alle menn som én. Derfor snakker vi ikke om dem. I stedet rettes fokus på de damene vi ikke har. For xn gang. Uten synlig positivt resultat. Medisinen funker ikke, derfor tar vi mer av den.

Bra damer

Jeg tilhører den lille (?) eksklusive andelen bra damer med mer enn seks års universitetsutdanning som har valgt å bosette meg i regionen.

Da jeg flyttet hit var jeg i riktig, les fertil, alder og hadde med meg to eksklusive barn. Nå sender jeg ut av fylket to av de unge damene som av ulike mennesker, og av ulike grunner, ønskes i Møre og Romsdal.

En ting er at jeg er seigliva nok til å bosette meg her og faktisk bli boende. Men hvorfor i alle dager skal to oppegående, intelligente unge damer ønske å flytte tilbake til en region der omkvedet for jeg aner ikke hvilket år på rad er: Vi har for få bra damer. Vi trekker ikke nok damer. Et omkved messet av godt voksne menn. For hvem?

Jeg blir uvel. Én ting er at bra damer som meg selv begynner å undres om vi ikke er bra nok. Eller vi begynner å undres om vi har for mange dårlige menn i Møre og Romsdal. En annen ting er spørsmålet jeg stiller meg selv, og andre: Ønsker jeg at andre kvinner skal flytte hit, til en syt og bære region der relativt godt voksne menn står frem og forteller at de ikke trekker nok damer? Noe de forøvrig har mumla relativt høylytt om i en årrekke.

Om du ikke trekker de damene de ønsker og i den mengde de ønsker, så funker det vel ikke å fortsette som før?

Jeg trekker dyktige damer. Jeg omgir meg med dyktige damer.

På venne- og bekjentlista mi her i Møre og Romsdal står damer som ikke har rømt herfra, damer som har flyttet hit fra nært og damer som har flyttet hit fra fjernt. Noen har valgt en partner som er fra regionen. Mest sannsynlig de få bra mennene/damene som finnes her. Og noen har valgt å ta med seg partner eller komme som fri fant.

Felles for dem alle er at de kan kvittere med en anseelig portefølje av universitetspoeng, klokskap og/eller samfunnsengasjement. De har jobber av ulik karakter, både i det private og det offentlige, og de innehar viktige verv i politikk, idrett, lag- foreninger.

Ny medisin

Jeg skal ikke snakke på vegne av alle disse supre damene. De er mer enn talebegavede og skriveføre nok alle som én. Men jeg tillater meg å komme med et par forslag på vegne av én bra dame.

Til de av dere som stadig tar den samme ubrukelige medisinen, dere som stadig snakker om at dere ikke trekker nok bra damer:

1. Vis frem noen av de mange bra damene regionen har i stedet for å vise frem godt voksne menn som snakker om at regionen ikke drar bra damer. Om dere trenger tips har jeg en lang liste med bra damer.

2. The Winner Takes It All. Fortsett å fremstå som taper og du taper. Fortell at du er en vinner og bli en.

Ragnhild Sophie Berthinussen

--------

Vil du skrive i På tråden?  Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg?  Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du  meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg  Nordvest Debatt på Twitter

Følg  Nordvest Debatt på Facebook