LEDER ONSDAG 12. JANUAR

Trollstigen må sikres før 2024

MANGLER PENGER: Kostnaden på å renske fjellet og montere fangnett i Trollstigen er beregnet til 90 millioner kroner. Fylkespolitikerne håper på hjelp fra departementet.   Foto: NTB

Når faren først er kjent løper man en risiko ved å la problemet stå uløst.

Meninger

Risikoen for steinsprang og steinras henger over den populære turistvegen Trollstigen. Å renske fjellet og montere fangnett vil koste rundt 90 millioner kroner. Dette er penger fylkeskommunen ikke har, ifølge samferdselspolitiker Kristin Sørheim (Sp). Hennes svar kan langt på veg tolkes som et rop om hjelp. Spørsmålet er om hennes kolleger på Stortinget lytter, og er villige til å ta noe av regninga.

Trollstigen drar tusenvis av mennesker til Møre og Romsdal. I løpet av de siste åra har det skjedd mye bra i og rundt denne fylkesvegen. Jevnlig dukker den opp i internasjonale reklamekampanjer og storfilmer. Trollstigen har blitt svært verdifull og viktig for reiseliv og næringsliv i regionen. Det å la vegen stå usikret er et problem.

Først og fremst fordi at det er farlig. Dette er en del av fylket hvor turistene nærmest står i kø i sommermånedene. Det er med bekymring vi leser at fylkesvegsjefen mener at det kan ta år før dette arbeidet er i gang. Tidligst i 2024 er anslaget, og da haster det med å få inn midler til planlegging.

Sjølsagt har man ikke råd til alt. Og Trollstigen er langt fra det eneste fylkeskommunale vegprosjektet som trenger penger. En slik utfordring krever offensive politikere. Trollstigen er Nasjonal turistveg og deler av trafikken kommer fra omfattende markedsføring og utbygging for turisme.

Det er derfor mulig å følge et resonnement om at staten bør bli med å ta en del av regninga. Stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen (Ap) mener at Samferdselsdepartementet er riktig adresse, og vil nå ta initiativ til et møte for å se på hvordan man kan finansiere en sikring.

I slike saker snakkes det mye om samfunnsnytte, og det pekes på at Trollstigen ikke er helårsveg. Det er mulig at det er vanskeligere å beregne samfunnsnytten av en turistveg. Trafikkveksten forteller mye om hvordan vegen brukes, og vegsjefen beskriver Trollstigen som et nasjonalt turistikon. Når denne faren først er kjent, løper man en risiko ved å la problemet stå uløst.